Reaktywacja Oddziału GBL w Kaliszu

​3 marca 2022 r. w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego zostało podpisane porozumienie w sprawie utworzenia Kaliskiego Oddziału GBL.

Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki reprezentował dyrektor dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, Akademię Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, reprezentował Rektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła.

Strony porozumienia, mając na uwadze wieloletni dorobek Kaliskiego Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz jego ogromne znaczenie dla środowiska medycznego i naukowego, podejmą działania na rzecz ponownego otwarcia tej placówki w Kaliszu. Po 17. latach Oddział GBL wróci do Kalisza.

Rektor Akademii Kaliskiej przedstawił historię Oddziału, który został powołany przez Ministra Zdrowia, na wniosek GBL, w 1981 roku. Przez lata zgromadził księgozbiór liczący 13 tysięcy woluminów i ok. 4 tysięcy woluminów czasopism (ok. 400 tytułów). Istotną część pracy Oddziału stanowiła działalność informacyjno- bibliograficzna. Z usług Biblioteki korzystali lekarze z terenu całego województwa, studenci medycyny i nauk pokrewnych oraz pielęgniarki. Po utracie przez Kalisz statusu miasta wojewódzkiego Oddział został zamknięty w 2005 roku, a zbiory zostały przeniesione do Oddziału GBL w Ciechanowie.

Galeria