Spotkanie autorskie i wystawa "Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna 'Inka' 1928-1946"

Spotkanie autorskie i wystawa "Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna 'Inka' 1928-1946"

Dnia 15 marca 2018 r. w Oddziale Terenowym Głównej Biblioteki Lekarskiej w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie autorskie z ks. dr. Jarosławem Wąsowiczem sdb, kapelanem kibiców, przewodnikiem Grupy Żółtej (szczególnie upamiętniającej miejsca walki polskich żołnierzy i męczeństwa ludności polskiej na Wileńszczyźnie) w Międzynarodowej Pieszej Pielgrzymce z Suwałk do Ostrej Bramy, a przede wszystkim autorem książki "Danuta Siedzikówna ps. 'Inka' (1928-1946). Pamięć i tożsamość".

W atmosferę pokolenia „Inki” wprowadził występ muzyczny uczniów I LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej - Gabrieli Wieczorek i Jakuba Maryńczaka. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Oddział w Gdańsku "Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna 'Inka' 1928-1946".

Spotkanie uświetnili swoją obecnością Prezydent Miasta Biała Podlaska - Dariusz Stefaniuk, Ksiądz Kanonik Marian Daniluk, Ksiądz Prałat Roman Wiszniewski, Ksiądz Prałat Mieczysław Lipniacki, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Kultury i Sportu w Białej Podlaskiej - Bogumiła Zieńczuk, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej - Małgorzata Kiec, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej - Bernadeta Puczka, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu - Zenon Iwanowski, Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - Violetta Chmielewska, Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 - Katarzyna Sierpotowska, Dyrektor Bursy Szkolnej w Białej Podlaskiej - Agnieszka Wawryniuk, Dyrektor Żłobka Miejskiego "Skarbiec Skrzata"- Agnieszka Kulicka, Radni Miasta Biała Podlaska - Mariusz Gromadzki, Karol Sudewicz, Marek Kuraś, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego - Artur Żukowski. Oprócz wymienionych osób w spotkaniu udział wzięli ludzie kultury, nauki, edukacji oraz biznesu. Miłą niespodzianką był przyjazd uczniów Gimnazjum im. Żołnierzy Wyklętych z Radzynia Podlaskiego wraz z nauczycielami.

Galeria