Spotkanie poświęcone pamięci Zofii Kossak-Szczuckiej

Pięćdziesiąta rocznica śmierci Zofii Kossak-Szczuckiej (1889-1968) stała się inspiracją do zorganizowania spotkania poruszającego zagadnienia biograficzne oraz pisarskie autorki.

W programie znalazły się dwa wykłady tematyczne: „Zofia Kossak. Listy” - omówiła Anna Zalewska (Fundacja Servire Veritati – Instytut Edukacji Narodowej w Lublinie) oraz „Błogosławiona wina. Owoce Miłosierdzia” – prelegent ks. dr Krzysztof Stola (Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”).
Wydarzenie zostało zorganizowane 15 listopada 2018 roku przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Białej Podlaskiej oraz Oddział Terenowy Głównej Biblioteki Lekarskiej w Białej Podlaskiej.

Galeria