Spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi w Białej Podlaskiej

Spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi w Białej Podlaskiej

​„Samobadanie piersi może uratować życie” - pod takim hasłem Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Białej Podlaskiej włączył się w akcję Październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi.

Z tej okazji 28 października 2019 r. w Oddziale GBL odbyło się spotkanie poświęcone profilaktyce raka piersi. W programie znalazła się prelekcja na temat czynników ryzyka nowotworów piersi, pokaz samobadania piersi na fantomie z możliwością ćwiczeń oraz film instruktażowy samobadania piersi.

Spotkanie zainspirowała i przeprowadziła dr n. med. Ewa Czeczelewska, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego. Dzięki osobistemu zaangażowaniu się w promocję tego przedsięwzięcia Kierownika Oddziału GBL, Pana Sławomira Potockiego, w spotkaniu licznie wzięli udział nauczyciele i uczniowie bialskich szkół. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i przyczyniła się do kształtowania prozdrowotnej świadomości młodzieży.

Galeria