Spotkanie poświęcone promocji książki

​11 października 2018 r. w Oddziale GBL w Białej Podlaskiej odbyła się promocja książki „SPOSÓB NA ALZHEIMERA”.

Prelekcję omawiającą jednostkę chorobową oraz przybliżającą publikację poprowadziła Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej dr n. med. Ewa Czeczelewska. Spotkanie zostało zorganizowane przez Bialską Radę Seniorów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Terenowy Głównej Biblioteki Lekarskiej w Białej Podlaskiej oraz Wydawnictwo Albatros w Warszawie.

Galeria