​Spotkanie z profesorem Krzysztofem Stępnikiem

​Spotkanie z profesorem Krzysztofem Stępnikiem

W dniu 23 maja 2018 roku w Oddziale Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Białej Podlaskiej obyło się spotkanie z prof. Krzysztofem Stępnikiem, autorem książki Sienkiewicz globalny.

Profesor Krzysztof Stępnik jest medioznawcą i literaturoznawcą. Kieruje Zakładem Komunikacji Społecznej na Wydziale Politologii UMCS. Autor książek: Sienkiewicz globalny (2017), Henryk Sienkiewicz. Studia z mikrobiografiki prasowej (2016), Setna rocznica śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w prasie polskiej (2015), Macedonia w prasie polskiej (1903-1914) (2014). Członek Koła Bialczan. Współinicjator „Ławeczki Kraszewskiego”. Przewodniczący rady Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Wyróżniony tytułami: Zasłużony dla Miasta Biała Podlaska i Zasłużony dla Powiatu Bialskiego.

Autor ukazał różnorodność prasowej recepcji Sienkiewicza oraz wieloznaczność odbioru jego „globalnej” biografii w przestrzeni życia społecznego, politycznego i ideologicznego. Wskazał zróżnicowane objawy kultu pisarza oraz wyjaśnił formy tworzenia „sienkiewiczowskich faktów prasowych”.

Grono zaproszonych gości stanowili: dyrekcja kuratorium oświaty, poloniści bialskich szkół, przedstawiciele Koła Bialczan, radni miejscy i wojewódzcy, przedstawiciele duchowieństwa oraz uczniowie.

Wywiązała się ciekawa dyskusja na temat Henryka Sienkiewicza oraz ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej.

Galeria