Tez-MeSH w formacie MARC

Od stycznia 2019 r. Główna Biblioteka Lekarska udostępnia bezpłatnie
nową wersję słownika Tez-MeSH w formacie wymiennym MARC.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje do korzystania ze słownika.

Ewentualne pytania prosimy kierować do kierownika Działu Centrum Informacji Medycznej,
Pani Doroty Ubysz (tel.: 22 849 78 51 wew. 140, email: d.ubysz@gbl.waw.pl).