Uroczystość otwarcia nowej siedziby GBL w Elblągu

Uroczystość otwarcia nowej siedziby GBL w Elblągu

1 października 2023 r. w elbląskiej Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Głównej Biblioteki Lekarskiej im. St. Konopki w Elblągu.

Uroczystość połączono z inauguracją nowego roku akademickiego. Obecni byli Rektor, prof. uczelni, dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prorektorzy: prof. uczelni dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, dr Maciej Bogusławski, kanclerz mgr Żaneta Jakimowska, założyciel AMiSNS prof. uczelni, dr Zdzisław Dubiella, liczne grono wykładowców akademickich, m. in. wygłaszający wykład inauguracyjny na temat roli sztucznej inteligencji w medycynie dr hab. med. Karol Połom, cała społeczność akademicka oraz wielu zaproszonych gości.

Szczególnie ciepło wybrzmiały słowa JM Rektor prof. Magdaleny Dubiella-Polakowskiej, która podczas swojego wystąpienia inauguracyjnego bardzo mocno zaakcentowała rolę elbląskiego oddziału GBL jako cennej inicjatywy podnoszenia poziomu kształcenia przyszłych medyków, w szczególności studentów kierunku lekarskiego oraz kadry naukowej rozwijającej się Uczelni. Główną Bibliotekę Lekarską reprezentowała dr Maria Lipińska, która na ręce JM Rektor przekazała list wystosowany z tej okazji przez Pana Dyrektora dra Wojciecha Giermaziaka.

Pierwszym, wymiernym efektem naukowej współpracy Głównej Biblioteki Lekarskiej i tutejszego środowiska akademickiego jest wystawa KOPERNIKANA, która dzięki zaangażowaniu biblioteki, jak i życzliwości władz Uczelni, towarzyszyła uroczystości. Przygotowana w nawiązaniu do obchodów Roku Kopernikańskiego inicjatywa jest tym bardziej cenna, że przybliża postać Mikołaja Kopernika nie tylko jako wybitnego astronoma, duchownego, ale przede wszystkim lekarza, stanowiącego wzór dla przyszłych medyków. Wystawę doceniono również na stronie uczelni podkreślając, że prezentacja zbiorów dotyczących tego wyjątkowego astronoma, matematyka, prawnika, ekonomisty i lekarza „idealnie wpasowuje się w rozpoczęcie kolejnego roku nauki”.

W pomieszczeniach przekazanych na potrzeby Oddziału do dyspozycji czytelników przeznaczono księgozbiór z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, bogate elektroniczne bazy naukowe, w tym Polską Bibliografię Lekarską, autorską bazę GBL. Aktualizowany i uzupełniany na bieżąco księgozbiór, stanowić będzie zaplecze naukowe nie tylko dla uzupełniających wiedzę przedstawicieli zawodów medycznych ale również, a może przede wszystkim dla studentów i kadry naukowej rozwijającej się Uczelni.

Galeria