Uroczystość otwarcia Sali prezentacji historycznych imienia kpt. ż. w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego

Uroczystość otwarcia Sali prezentacji historycznych imienia kpt. ż. w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego

3 września 2020 roku w Głównej Bibliotece Lekarskiej im. Stanisława Konopki odbyła się uroczystość otwarcia Sali prezentacji historycznych imienia kpt. ż. w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego.

W uroczystości wzięli udział: Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, Poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak, Poseł na Sejm RP Krzysztof Sobolewski, Senator RP Stanisław Karczewski, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Szef Kancelarii Prezydenta RP Minister Halina Szymańska, Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas, przedstawiciele Konwentu Morskiego oraz zaproszeni goście.

W trakcie uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia kpt. ż. w. inż. Zbigniewowi Sulatyckiemu medalu „Pro Bono Poloniae”. Medal wręczył Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Józef Kasprzyk. Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej dr Wojciech Giermaziak wręczył Panu Kapitanowi jubileuszowy medal „70-lecia Głównej Biblioteki Lekarskiej” oraz medal „Za zasługi dla Głównej Biblioteki Lekarskiej”.

Po odsłonięciu i poświęceniu Sali historycznych prezentacji imienia kapitana ż. w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego, zaproszeni goście zwiedzili wystawę prezentującą eksponaty i pamiątki związane z wieloletnią służbą Kapitana Sulatyckiego na morzu i lądzie. Po zwiedzeniu wystawy złożono wiązanki pod tablicą gen. Stefana Grota-Roweckiego umieszczoną na budynku siedziby Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Druga część uroczystości odbyła się w Belwederze. Pani Minister Halina Szymańska odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do zebranych gości. Następnie Pani Minister wręczyła, nadane postanowieniami Prezydenta RP Andrzeja Dudy, odznaczenia państwowe. Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej dr Wojciech Giermaziak został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wicedyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej Ewa Młynarczyk została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Po ceremonii odznaczeń nastąpiły okolicznościowe przemówienia.

Galeria