Uroczystość promocji książki „Doktor Władysław Biegański –polski Hipokrates”

W dniu 2 października br. odbyła się w siedzibie Muzeum i Medali Jana Pawła II w Częstochowie uroczystość promocji książki „Doktor Władysław Biegański – polski Hipokrates”.

Wydawnictwo pod redakcją dr Beaty Zawadowicz ukazało się drukiem w roku 2019 i stanowi pokłosie uroczystych obchodów 100-lecia śmierci Doktora Biegańskiego, jakie miały miejsce w roku 2017 .

Głównym organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie, a współorganizatorami : Urząd Miasta Częstochowy, Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II.

Wśród gości i prelegentów znaleźli się wybitni przedstawiciele polskiej medycyny z kraju i zagranicy, reprezentanci częstochowskiego środowiska medycznego, władz samorządowych , władz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza oraz członkowie gremiów współpracujących z TLCz.

Na uroczystość złożyły się wystąpienia i prelekcje kilkorga z zaproszonych gości, m.in. prof. Mariana Zembali, prof. Grzegorza Opali, prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego , a także gala wręczenia Honorowych Statuetek Biegańskiego – najwyższego odznaczenia TLCz.

Oprawę artystyczną spotkania stanowił koncert poezji śpiewanej, nawiązujący do „Myśli i aforyzmów” Władysława Biegańskiego, w wykonaniu zespołu „Impast” , a także prezentacja unikatowych na skalę światową zbiorów Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II przez jego założyciela i dyrektora – inż. Krzysztofa Witkowskiego, który był zarazem gospodarzem miejsca i współorganizatorem całego wydarzenia.

Na zaproszenie dr Beaty Zawadowicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego w uroczystości uczestniczyła Kierownik Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w Częstochowie – Barbara Chlewicka.

Galeria