Uroczystość wręczenia dyplomów i medali dla osób zasłużonych Głównej Bibliotece Lekarskiej

18 stycznia 2016 roku w Dziale Starej Książki Medycznej GBL odbyło się uroczyste spotkanie, poświęcone uhonorowaniu zasłużonych przyjaciół Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Wyróżnieni dyplomami oraz medalami za zasługi dla GBL oraz medalami 70-lecia Biblioteki zostali: profesor Krystyna Rowecka-Trzebicka, doktor Jan Bohdan Gliński, prof. dr hab. Jan Pachecka, oraz pułkownik Adam Gwiazdowicz.

Wśród znamienitych gości, którzy znaleźli się na uroczystości, byli m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas, prof. Jerzy Jurkiewicz – członek Rady Naukowej GBL, Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, dr Krzysztof Królikowski – Prezes Stowarzyszenia Szpital Ujazdowski, dr Halina Dusińska, mgr Hanna Bojczuk Honorowy Prezes Stowarzyszenia Szpital Ujazdowski i Hanna Świderska – Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego.

Gospodarzami spotkania byli dyrektorzy GBL: dr n. przyr. Wojciech Giermaziak oraz dyrektor ds. organizacyjnych Robert Gut.

Galeria