Uroczystość wręczenia odznaki honorowej i dyplomów zasłużonym pracownikom GBL

20 grudnia 2016 r. w Głównej Bibliotece Lekarskiej złożył wizytę Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Jarosław Pinkas.

Pan Minister wręczył przyznaną wcześniej przez Ministra Zdrowia odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” wyróżnionym pracownikom Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Dyrektor dr n. przyr. Wojciech Giermaziak wręczył zasłużonym pracownikom dyplom Dyrektora GBL w uznaniu za zasługi dla Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz medal jubileuszowy 70-lecia Biblioteki.

Galeria