V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Poznaniu

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Poznaniu

17 listopada b.r. w Poznaniu odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce”, nad którą honorowy patronat sprawowali: Jego Magnificencja Pan Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.

Wydarzenie jest corocznie organizowane przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W konferencji uczestniczył Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej dr n. przyr. Wojciech Giermaziak oraz Patrycja Kurowska, pracownica działu Centrum Informacji Medycznej GBL, która w ramach panelu dyskusyjnego „Innowacyjność terapii medycznych” zaprezentowała temat: „Choroby rzadkie w krajach Unii Europejskiej. Problemy finansowania a rozwiązania”.

W Konferencji wzięło udział łącznie blisko 300 osób – przedstawiciele środowiska naukowego, farmaceuci, lekarze praktycy, przedstawiciele NFZ oraz studenci.

W ponad dwudziestu wystąpieniach poruszono zagadnienia dotyczące organizacji i finansowania opieki zdrowotnej w Polsce i innych państwach Europy - problematyki, która dotyczy każdego z nas. Zorganizowana w gmachu Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu konferencja była doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu farmakoekonomiki – skutecznego narzędzia do optymalizacji kosztów opieki zdrowotnej, a także sprzyjała dyskusjom i kształtowaniu poglądów na temat aktualnej sytuacji opieki zdrowotnej w Polsce.

Galeria