VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Poznaniu

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Poznaniu

​23 listopada b.r. w Poznaniu odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce”.

Honorowy patronat nad konferencja sprawowali: Jego Magnificencja Pan Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Prof. dr hab. Andrzej Tykarski oraz Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak.
Wydarzenie jest rokrocznie organizowane przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
W konferencji uczestniczyła Patrycja Kurowska, pracownica działu Centrum Informacji Medycznej GBL, która w ramach panelu dyskusyjnego „Telemedycyna szansą na zoptymalizowanie opieki medycznej” zaprezentowała temat: „Ekonomia behawioralna w farmacji”, opracowany we współpracy z Dyrektorem GBL – doktorem Wojciechem Giermaziakiem. Wystąpienie służyło wskazaniu przykładowych rozwiązań, jakie można zastosować, by zachęcać pacjentów do przestrzegania zaleceń terapeutycznych.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem przede wszystkim farmaceutów (udział umożliwiał zdobycie 4 punktów edukacyjnych szkolenia ciągłego), studentów, przedstawicieli środowiska naukowego, a także lekarzy praktyków i przedstawicieli NFZ. W blisko trzydziestu wystąpieniach poruszono zagadnienia dotyczące organizacji i zarządzania służbą zdrowia. Omówiono też elektryzujące społeczność farmaceutyczną problemy przestępczości w zakresie gospodarki lekami, fałszowania produktów leczniczych czy reklamy produktów leczniczych.
Prof. dr hab. Lidia B. Brydak, Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy z Narodowego Instytutu Zdrowia w pasjonujący sposób zobrazowała konieczność wzmocnienia sił na polu walki z wirusem grypy.
Zorganizowana w gmachu Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu konferencja stanowiła doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy z obszaru farmakoekonomiki. Niektóre z wystąpień zapoczątkowały burzliwą dyskusję na temat aktualnej sytuacji opieki zdrowotnej w Polsce i zasadności wdrażania niekiedy kontrowersyjnych rozwiązań.

Galeria