VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

20 listopada 2020 r. odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce”.

Honorowy patronat nad konferencja sprawowali: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska.

Wydarzenie jest rokrocznie organizowane przez Katedrę i Zakład Farmakoekonomiki
i Farmacji Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Z powodu panującej pandemii tegoroczna konferencja została przeprowadzona w formie
on-line. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem; wzięło w nim udział w sumie
około 480 osób.

W konferencji przedstawiono prezentację Patrycji Kurowskiej, pracownicy działu Centrum Informacji Medycznej GBL, która zaprezentowała temat: „Znikające leki” w dobie pandemii koronawirusa COVID-19, opracowany we współpracy z Dyrektorem GBL – doktorem Wojciechem Giermaziakiem. Wystąpienie służyło wskazaniu przyczyn braków lekowych, jakie wystąpiły w polskich aptekach podczas pandemii. Omówiono zagrożenia, jakie rodzi brak dostępu do niektórych leków oraz przedstawiono propozycje rozwiązań, których wdrożenie może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa lekowego.

W ponad dwudziestu wystąpieniach poruszono zagadnienia dotyczące: następstw ekonomicznych kryzysu epidemicznego wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2, realizacji opieki zdrowotnej i badań naukowych w czasie pandemii, polityki lekowej państwa w latach 2018-2022.

Zorganizowana w formie on-line konferencja była doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy z obszaru farmakoekonomiki, a także wskazała kierunki zmian potrzebnych do kształtowania nowej rzeczywistości w pandemii i po jej ustaniu.