​Wernisaż wystawy „Medycyna Niepodległościowa”

​Wernisaż wystawy „Medycyna Niepodległościowa”

7 listopada 2018 roku, w Dziale Starej Książki Medycznej uroczyście uczczono 100-lecie Niepodległości Polski otwierając wystawę „Medycyna Niepodległościowa”.

Założeniem ekspozycji jest złożenie hołdu środowisku medycznemu skupionemu wokół postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, a jej koncepcja opiera się wyłącznie na zbiorach archiwalnych, muzealnych i wydawnictwach, które znajdują się w posiadaniu Głównej Biblioteki Lekarskiej. Prezentowane są unikatowe obiekty, takie jak wydana w Wilnie w 1938 roku monografia „Mózg Józefa Piłsudskiego” oraz materiały związane ze znakomitymi lekarzami, m.in.: prof. Maksymilianem Rose, prof. Edmundem Orzechowskim, dr. Stefanem Mozołowskim, dr. Felicjanem Sławoj-Składkowskim, czy dr. Stanisławem Rouppertem.

Wystawę otworzył Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej dr n. przyr. Wojciech Giermaziak. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, dr Mariusz Gujski – Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Anna Rulkiewicz – Prezes Zarządu Lux Med, prof. dr hab. Jan Pachecka - członek Rady Naukowej GBL, Anna Gręziak – członek Rady Naukowej GBL, dr Marcin Kołakowski - wiceprezes ds. Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Wojciech Kożuchowski – Związek Polskich Kawalerów Maltańskich.

Ekspozycję można oglądać od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00-15:00 w Dziale Starej Książki Medycznej przy ul. Jazdów 1A w Warszawie.

Galeria