Wernisaż wystawy ,,Pielęgniarki w habitach. Żeńskie zgromadzenia zakonne w posłudze chorym” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

W dniu 16 maja 2018 roku w Rzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy ,,Pielęgniarki w habitach. Żeńskie zgromadzenia zakonne w posłudze chorym” przygotowanej przez Główną Bibliotekę Lekarską.
Wystawa zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia była uświetnieniem obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

W uroczystościach udział wzięli: Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Zatorska–Zoła – Naczelna Pielęgniarka w SPZOZ nr 1 w Rzeszowie, dr n. med. Barbara Zych – Zastępca Dyrektora Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Renata Trzyna – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Piotr Pilch – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Damian Brud – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego.

Wystawę otworzył Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej - dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, który omówił znaczenie zgromadzeń zakonnych w służbie zdrowia oraz szpitalnictwie. Podkreślił także rolę współczesnych pielęgniarek, zwracając uwagę na ich wysokie kwalifikacje i profesjonalizm.

Prezentowana przez Główną Bibliotekę Lekarską wystawa ukazuję historię wybranych zgromadzeń sióstr zakonnych zaangażowanych w niesienie pomocy chorym i potrzebującym. Przypomina także o ich bezcennym poświęceniu na rzecz ludzi biednych i opuszczonych. Przedstawione historie żeńskich zgromadzeń zakonnych bazują na archiwaliach zgromadzonych przez GBL. Ekspozycja przybliża długoletnią historię pielęgniarstwa oraz podkreśla prestiż tego zawodu, promując i motywując tym samym do podejmowania kształcenia i pracy w tym zawodzie.

Galeria