Wielkanocne tradycje w Polsce i w Ukrainie

8 kwietnia 2022 na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie odbyło się - dedykowane uchodźcom z Ukrainy - spotkanie pt. "Wielkanocne tradycje w Polsce i w Ukrainie".

W zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki EDUCANDI spotkaniu, oprócz przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji, przedstawicieli mediów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych uczelni, studentów i zaproszonych gości uczestniczyli, przebywający obecnie w powiecie ciechanowskim uchodźcy z Ukrainy. Główną Bibliotekę Lekarską reprezentowały pracownice ciechanowskiego oddziału - Maria Lipińska i Beata Postołowicz.

W pierwszej części spotkania wygłoszono trzy referaty: Liturgia Wielkiego Tygodnia na dawnym Mazowszu (prorektor PUZIM, prof. dr hab. Leszek Zygner), Liturgia i Tradycja Wielkiej Nocy w Kościele Wschodnim (ks. dr Grzegorz Kaczorowski) oraz Życie pod drugiej stronie granicy - miesiąc po wybuchu wojny (prezes Fundacji Conviventia, organizator transportów humanitarnych, głównie do Lwowa i Łucka, dr Marcin Bąkiewicz). Prelegenci, przybliżając sposób przeżywania świąt Wielkiej Nocy w Kościele Zachodnim i Wschodnim, zaprezentowali piękno i bogactwo liturgii i tradycji obu Kościołów. Podkreślono przy tym - jako wyraz ogromnej wrażliwości i szlachetności Polaków - wartość pomocy niesionej mieszkańcom Ukrainy w tym szczególnym czasie. Wystąpienia na język ukraiński tłumaczyła - pochodząca z Łucka na Ukrainie - studentka kierunku praca socjalna ciechanowskiej uczelni, Olena Szkoła.

Druga część spotkania miała charakter kulinarny. Uczestnicy mieli możliwość skosztowania tradycyjnych dań wielkanocnych, pojawiających się na polskich i ukraińskich stołach. Część potraw z wielkanocnego stołu zostało przygotowanych przez ukraińskich gości, przebywających w Ośrodku Wsparcia dla Obywateli Ukrainy w Gołotczyźnie. Specjały obu kuchni zachwyciły kunsztem i pomysłowością. Imponująca była zarówno różnorodność dań, jak też ich wygląd i smak.

Wielkanocne spotkanie stało się zatem sposobnością do integracji dwóch narodowości, poznania obrzędów i tradycji Kościoła Zachodniego i Wschodniego, jak też poznania i degustacji dań wielkanocnych.

Galeria