Wizyta Dyrektora czeskiego SUKL w Dziale Starej Książki Medycznej

Wizyta Dyrektora czeskiego SUKL w Dziale Starej Książki Medycznej

W środę 30 marca dział Starej Książki Medycznej odwiedziła delegacja z czeskiego Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL), któremu przewodzi Dyrektor dr Zdenek Blahuta. Czeski SUKL jest odpowiednikiem polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Delegacji towarzyszyła Magdalena Pajewska, Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Urzędu. Goście zapoznali się z wystawami czasowymi i stałą ekspozycją Działu.

Galeria