Wizyta Ministrów w Dziale Starej Książki Medycznej

Wizyta Ministrów w Dziale Starej Książki Medycznej

28 stycznia 2016 roku Dział Starej Książki Medycznej odwiedzili Panowie: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Jarosław Pinkas oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin.

Gości po wystawach czasowych oraz ekspozycji stałej oprowadził osobiście Dyrektor GBL dr n. przyr. Wojciech Giermaziak. Zapoznali się Oni nie tylko z ekspozycją ale także z cennymi starodrukami znajdującymi się w zbiorach Biblioteki. Spotkanie zakończyło się uroczystym wpisem do księgi pamiątkowej.

Galeria