​Wizyta Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w Dziale Starej Książki Medycznej

​Wizyta Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w Dziale Starej Książki Medycznej

W dniu 18 maja 2017 roku Dział Starej Książki Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej odwiedziła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Gościa po wystawach czasowych, przygotowanych na Noc Muzeów oraz ekspozycji stałej oprowadził Dyrektor dr n. przyr. Wojciech Giermaziak. Pani Minister zapoznała się ze zbiorami, między innymi z cennymi starodrukami znajdującymi się w zbiorach Biblioteki oraz bogatą historią budynku.

Spotkanie zakończyło się wpisem do księgi pamiątkowej.

Galeria