Wojciech Giermaziak Dyrektorem Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz powołał z dniem 12 maja 2014 r. dr n. przyr. Wojciecha Giermaziaka na stanowisko Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej

Wojciech Giermaziak ma bardzo duże doświadczenie zawodowe, w tym ponad 30 letnie na stanowiskach kierowniczych. Od 2011 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Główną Biblioteką Lekarską.

Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej powoływany jest przez Ministra Zdrowia po zasięgnięciu opinii i zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.