Wyjątkowe wydanie Statutu Kaliskiego

Zapraszamy do zakupu kart Statutu Kaliskiego i książki zawierającej opisy ilustracji.
Poprzez sprzedaż Statutu Główna Biblioteka Lekarska chce przyczynić się do poprawy sytuacji dzieci cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele charytatywne i pomoc w rehabilitacji oraz zabiegach medycznych dzieci z mpd.

Statut Kaliski

Księcia Bolesława Pobożnego z roku 1264 iluminowany przez Artura Szyka w latach 1926 – 1928

Wydawnictwo Graf_ika

Warszawa 2013

Reprint Statutu Kaliskiego Artura Szyka z 1932 roku. Wyjątkowe, kolekcjonerskie wydanie w formie 45 luźnych kart formatu A3, umieszczonych w etui, wraz z przewodnikiem po ilustracjach, oparte o jeden z niewielu istniejących w Polsce kompletnych egzemplarzy, znajdujący się w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oryginał został oznaczony numerem 176 i specjalnie wydrukowany dla Ignacego Jana Paderewskiego i ofiarowany przez autora wielkiemu artyście w Paryżu w 1934 roku. Egzemplarz ten, wraz z całą biblioteką Paderewskiego został w testamencie podarowany Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Statut Kaliski to wydany w 1264 roku w Kaliszu przez księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego dokument, normujący sytuację Żydów, pierwotnie w Wielkopolsce. Zapewniał Żydom wolność osobistą i bezpieczeństwo, swobodę wyznania, podróżowania i handlu. Gwarantował im również osobne sądownictwo. Z czasem stał się on podstawą przywilejów dla Żydów w całej Polsce, począwszy od Kazimierza Wielkiego, który rozszerzył postanowienia Statutu na całe Królestwo Polskie. Jego postanowienia potwierdzane były także przez kolejnych władców: Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta Starego .

Głębokie przesłanie Statutu z XIII wieku zawierającego pierwsze prawa dla Żydów, nadane przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego, zilustrowane i przedstawione przez Szyka w 9 językach: łacińskim, francuskim, polskim, hebrajskim, jidysz, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim przyczynia się do budowania porozumienia międzynarodowego we współczesnym świecie. (z noty Wydawcy)

Do plansz Statutu została dołączona oprawiona w skórę ekologiczną prawie 200 stronicowa księga pt. „Historia Statutu Kaliskiego księcia Bolesława Pobożnego z roku 1264 oraz jego iluminacji przez Artura Szyka w latach 1926 – 1928”. Opracowanie to, przygotowane przez znawców twórczości Artura Szyka: prof. Mariana Fuksa, prof. Aleksandra B. Skotnickiego oraz Joannę Podolską i Marka Szukalaka, omawia historię powstania oraz poszczególne paragrafy „Statutu Kaliskiego”. Zawiera również wszystkie 45 kolorowych reprodukcji Kart Statutu z interpretacją symboli iluminacji dokonanej przez A. Szyka.

Cena kart Statutu w skórzanym etui wraz z książką w twardej oprawie: 350 zł + koszty przesyłki

Aby złożyć zamówienie należy wysłać e-mail pod adres: ksiazki@gbl.waw.pl. Po dokonaniu przedpłaty na konto przesyłka zostanie wysłana.

Galeria