Wystawa "600 lat szpitalnictwa w Sieradzu"

Wystawa "600 lat szpitalnictwa w Sieradzu"

27 października 2017 roku odbyła się konferencja oraz wernisaż wystawy poświęconych 600-leciu szpitalnictwa w Sieradzu i jubileuszowi 165 lat utworzenia Szpitala św. Józefa w tym mieście.

Organizatorami wydarzenia była grupa nieformalna „Z pasją dla Sieradza”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu oraz Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Główna Biblioteka Lekarska była współorganizatorem wystawy.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, nauki i pracownicy służby zdrowia. Wśród nich m.in.: Jolanta Zięba-Gzik, członkini Zarządu Województwa Łódzkiego; Starosta sieradzki Mariusz Bądzior; Wicestarosta Marek Kanicki; Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała oraz Magdalena Banach, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu. Główną Bibliotekę Lekarską, w imieniu Dyrektora Wojciecha Giermaziaka, reprezentowała Agnieszka Bójko, kierownik Działu Starej Książki Medycznej GBL, z którego pochodzą wybrane archiwalia, muzealia i książki prezentowane na wystawie.

Obchody jubileuszu uświetniły prelekcje z zakresu historii medycyny, wspomnienia pracowników dawnego szpitala i rekonstrukcja metod leczenia w średniowieczu. Głos zabrali m.in.: prof. Andrzej Felchner, lek. med. Zdzisław Prajs, Maria Wrocławska - starszy kustosz, prywatnie wnuczka lek. med. docenta Władysława Milewicza, Elżbieta Pokora - pielęgniarka, siostra Jadwiga Kisielewska - archiwistka ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Wincentego a Paulo na Tamce w Warszawie i prawnik, historyk Kościoła, członek Miechowskiego Towarzystwa 1163 Roku, kawaler Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w Zwierzchnictwie w Polsce Maurycy Fojcik.

Ekspozycję towarzyszącą obchodom można oglądać w sali Muzeum Okręgowego w Sieradzu przy Rynku 1 do 26 listopada 2017 r.

Autorzy zdjęć: Grzegorz Smug, Paweł Gołąb i Andrzej Stępień.

Galeria