​XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”

​XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”

W dniach 10-11 maja br. w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbyła się XII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Mobilna Biblioteka - mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy.

Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Konferencję poświęcono szerokim zagadnieniom funkcjonowania współczesnych bibliotek i ośrodków zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem oraz udostępnianiem informacji, źródeł, wytworów sztuki i kultury oraz zasobów cyfrowych. Autorzy wystąpień wraz z uczestnikami konferencji prowadzili rozważania na temat mobilnych technologii, które mają zastosowanie w bibliotekach. Dyskutowano o nowych mobilnych usługach, jakie świadczą biblioteki oraz o mobilności księgozbiorów, bibliotekarzy i czytelników. Główną Bibliotekę Lekarską reprezentowała mgr Iwona Fryzowska-Chrobot - zastępca Dyrektora GBL, która przedstawiła prezentację na temat usług zdalnych świadczonych przez biblioteki naukowe, na przykładzie Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie.

Konferencję uświetnił koncert organowy w wykonaniu dr. Mariana Wrony - Dyrektora Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Galeria