XIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”

XIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”

W dniach 16-17 maja br. w Gdańsku odbyła się XIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”, zorganizowana przez Uniwersytet Gdański, Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Komisję Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.


Uczestniczyło w niej ponad 200 bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej z bibliotek uniwersyteckich, publicznych, pedagogicznych i naukowych. Podczas konferencji przedstawione zostały prezentacje z następujących obszarów tematycznych:
- Narzędzia i metody pracy bibliotekarzy;
- Narzędzia i metody pracy pracowników informacji;
- Narzędzia i metody pracy animatorów kultury.

Główną Bibliotekę Lekarską reprezentowały: z-ca dyrektora GBL ds. bibliotecznych, mgr Iwona Fryzowska-Chrobot oraz kierownik Działu Centrum Informacji Medycznej, lek. wet. Dorota Ubysz.
Dorota Ubysz przedstawiła prezentację: „Baza Tez-MeSH jako efektywne narzędzie do opracowania rzeczowego i wyszukiwania informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych”. W swoim wystąpieniu przedstawiła historię, strukturę i funkcjonalność bazy Tez-MeSH, podkreślając jej rolę jako nieodzownego narzędzia dla bibliotek gromadzących publikacje z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

Galeria