XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych – Bydgoszcz, Pelplin, Toruń

W dniach 16-18 września 2019 roku odbyła się XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych zorganizowana przez Bibliotekę Medyczną Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu.

Tematem tegorocznej edycji było „Piśmiennicze dziedzictwo medycyny”, a zatem najstarsze książki, którymi mogą się pochwalić instytucje biorące udział w konferencji.

W obradach, mających miejsce kolejno w Bydgoszczy, Pelplinie oraz Toruniu, wzięło udział około stu bibliologów, historyków medycyny, bibliotekarzy i miłośników dawnej książki medycznej, reprezentujących kilkanaście instytucji z terenu całego kraju. Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki w Warszawie reprezentowały mgr Dominika Ludwig oraz mgr Patrycja Kurowska, które wygłosiły referaty w oparciu o wybrane starodruki ze zbiorów Działu Starej Książki Medycznej.
Wystąpienie Dominiki Ludwig pt. Od bestiariusza do atlasu anatomii, czyli fenomeny ciała obejmowało analizę ikonografii wybranych dzieł, m.in. słynnych atlasów Remmelina, Spigeliusa czy d’Agoty’ego.
Patrycja Kurowska skupiła się natomiast na zielnikach i herbarzach oraz tajemnicach, które w sobie kryją. Wśród poruszanych przez prelegentów zagadnień znalazły się kwestie związane z gromadzeniem, opracowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem dawnej książki medycznej, a także jej digitalizacją i konserwacją.

Zwieńczeniem obrad była wystawa „Medycyna w dawnej książce”, przygotowana przez pracowników Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, na której zaprezentowano stare druki i rękopisy (w tym także średniowieczne) o tematyce medycznej.

Ilustracja: Remmelin J.: Catoptrum microcosmicum suis aere ine cisis visionibus splendes cum historia…, 1619.
Fot: Mariusz Kowalikowski, Piotr Kurek

Galeria