XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych

XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych

​13-14 września 2021 r. odbyła się w Olsztynie XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteka i nauka – partner czy infrastruktura”.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem sprawował JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Jerzy Andrzej Przyborowski.

Konferencje Problemowe Bibliotek Medycznych organizowane są każdego roku przez inną bibliotekę medyczną. Z powodu pandemii COVID-19 tegoroczna konferencja została przeprowadzona w formie hybrydowej. Na miejscu w obradach uczestniczyli dyrektorzy bibliotek i firmy sponsorujące, pozostali uczestnicy brali udział w trybie zdalnym. W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób.

Podczas konferencji zostało przedstawionych kilkanaście prezentacji, w których poruszono zagadnienia dotyczące:

- miejsca i roli biblioteki akademickiej w strukturze uczelni wyższej,

- wsparcia dla bibliotek ze strony wydawców,

- wykorzystania potencjału biblioteki przy realizacji projektów naukowych,

- systemu ewaluacji dorobku naukowego i udziału w nim bibliotek,

- Polskiej Bibliografii Naukowej,

- otwartości na potrzeby użytkowników w bibliotece i prowadzonej polityki otwartego dostępu,

- wsparcia innowacji i doskonałości badawczej poprzez partnerstwo środowisk i zaawansowane narzędzia odkryć i analiz,

- roli Dyskusyjnego Klubu Książki na uczelni medycznej,

- korzystania z otwartego repozytorium OpenStax, integracji systemu ORCID z systemem OMEGA PSIR, systemów CRIS i repozytoriów instytucjonalnych w polskich instytucjach medycznych,

- funkcjonowania bibliotek podczas trwania pandemii Covid-19 i konsekwencji z nią związanych.

W konferencji wzięła udział Dorota Ubysz, kierownik Działu Centrum Informacji Medycznej GBL, która w prezentacji „Główna Biblioteka Lekarska w czasie pandemii COVID-19 – analiza świadczonych usług i potrzeb użytkowników” omówiła funkcjonowanie GBL w czasie pandemii COVID-19. Przedstawiła zastosowane przez bibliotekę rozwiązania i udogodnienia, dostosowane do sytuacji epidemicznej, pozwalające użytkownikom biblioteki bezpiecznie korzystać z usług i zbiorów. Ukazane zostały statystyki usług zdalnych świadczonych przez GBL oraz wykorzystania bazy Polska Bibliografia Lekarska. Omówione były także zainteresowania użytkowników biblioteki zagadnieniami związanymi z COVID-19 i ukazane zostały materiały dotyczące tej tematyki, znajdujące się w zbiorach GBL.

Zorganizowana konferencja była dobrą okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu funkcjonowania bibliotek uczelni medycznych, w szczególności podczas trwania pandemii COVID-19, polityki otwartości prowadzonej przez biblioteki oraz czekających je zmian związanych z system ewaluacji dorobku naukowego.