Wernisaż malarstwa Ewy Dołgań-Piotrowskiej

Wernisaż malarstwa Ewy Dołgań-Piotrowskiej

​20 października 2021 roku w Dziale Starej Książki Medycznej odbył się uroczysty wernisaż malarstwa Ewy Dołgań-Piotrowskiej – urodzonej w Lublinie, absolwentki UMCS.

Ewa Dołgań-Piotrowska jest członkiem Związku Artystów „Sztuka Polska”, ZPAP, Związku Zawodowego Twórców Kultury. Należy do Towarzystwa Plastyków Bemowa. Artystka jest laureatką ogólnopolskich konkursów malarskich „Kwiaty” i „Pejzaż Polski” (1993) oraz „Impresje Polskie” (1995), zorganizowanych przez Fundację Polska Japonia im. Miyauchi. W swym dorobku ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych. Bierze aktywny udział w plenerach. Liczne prace Ewy Dołgań-Piotrowskiej znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, np.: w Australii, Nowej Zelandii, Egipcie, USA, Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, oraz w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W 2010 roku została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Wystawę otworzył Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej – dr n. przyr. Wojciech Giermaziak, który omówił znaczenie, jakie ma dla każdego z nas obcowanie ze sztuką, podkreślając przy tym piękno i refleksyjność prezentowanych obrazów. W drugiej części powitania gości Ewa Dołgań-Piotrowska przybliżyła warsztat swojej pracy i opowiedziała o najważniejszych emocjach, które towarzyszą jej podczas malowania. Jak sama mówi o sobie:

… Pomimo tylu lat zmagania się z materią obrazu, ciągle jeszcze odnoszę wrażenie, że dzień bez malowania to dzień stracony. Pejzaż jest moim tematem głównym, w którym staram się zapisać na płótnie nie tylko miejsca, ale przede wszystkim atmosferę, nastrój krajobrazu i wprowadzić widza w rejony tych doznań. Mam nadzieję, że oglądając moje obrazy, widz dostrzeże w nich ukryte piękno i liryzm polskiej przyrody.

Po części oficjalnej i zwiedzeniu wystawy wszyscy mogli zapoznać się z historycznymi zbiorami zgromadzonymi w Dziale Starej Książki Medycznej. Wystawa obrazów będzie gościła w DSKM do końca grudnia.

Galeria