Żywa Biblioteka w Koszalinie

​1 kwietnia w koszalińskim Oddziale Głównej Biblioteki Lekarskiej odbyła się Żywa Biblioteka.

Wydarzenie trwało 6 godzin, zgromadziło 11 tytułów Żywych Książek (ateistka, feministka, mama osoby transpłciowej, mama osoby nieheteronormatywnej, matka długo karmiąca piersią, niepijący alkoholik, osoba niedowidząca, osoba z zaburzeniami depresyjnymi, osoba z zespołem Aspergera, osoba wyznania prawosławnego, weganka) oraz czytelników – uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego, Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego, jak również studentki politologii oraz pedagogiki Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej; pojedynczo odwiedzali nasze wydarzenie mieszkańcy Koszalina, także z dziećmi. Między 12.00 a 18.00 zarejestrowaliśmy 150 rozmów z Żywymi Książkami.

W organizacji i realizacji Żywej Biblioteki w Oddziale GBL wsparło nas koszalińskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Metoda Żywej Biblioteki funkcjonuje już ponad 20 lat, rozprzestrzeniła się po całym świecie i jest realizowana w ponad 70 krajach (w Polsce od 2007 roku). W latach 2011-19 Żywa Biblioteka odbywała się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, w tym roku po raz pierwszy w Głównej Bibliotece Lekarskiej w Koszalinie.

Żywa Biblioteka pozwala czytelnikom na kontakt z przedstawicielami grup obarczanych stereotypami, narażonych na wykluczenie i gorsze traktowanie. Polega na osobistej rozmowie z reprezentantem czy reprezentantką grupy doświadczającej stygmatyzacji. Rozmowa z Żywą Książką ma swobodny charakter i odbywa się w przyjaznej atmosferze. Warto jednak podkreślić, że Żywa Biblioteka ma być narzędziem zmiany społecznej. Założeniem przedsięwzięcia jest edukacja o prawach człowieka.

Wydarzenie jest zorganizowane w konwencji biblioteki – są "Żywe Książki" (czyli przedstawiciele grup traktowanych stereotypowo, marginalizowanych, dyskryminowanych), są czytelnicy (czyli goście – osoby, które bibliotekę odwiedzają i rozmawiają z Żywymi Książkami), są także bibliotekarze – gospodarze, którzy czuwają nad przebiegiem wydarzenia, informują o idei Żywej Biblioteki i „wypożyczają" Książki.

Od 2003 roku Żywa Biblioteka wykorzystywana jest przez program Rady Europy w ramach edukacji na temat praw człowieka.

Żywa Biblioteka w Koszalinie - film

Galeria