Zapytaj bibliotekarza

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

  1. Informujemy, że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Główna Biblioteka Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22.
  2. Inspektorem ochrony danych w Głównej Bibliotece Lekarskiej jest pan Krzysztof Radecki, który dostępny jest pod adresem email krzysztof.radecki@kr-bas.info.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f GDPR w odpowiedzi na Państwa korespondencję skierowaną do Głównej Biblioteki Lekarskiej za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, obsługą w zakresie IT, dostawcą oprogramowania bibliotecznego). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odpowiedzi na państwa zapytanie.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak odpowiedzi na Państwa zapytanie.