e-czasopisma polskie

Tytuł Uwagi ISSN
A
Acta Angiologica dostęp tylko w GBL w Warszawie 1232-950X
Acta Balneologica tylko niektóre artykuły dostępne on-line 0005-4402
Acta Biochimica Polonica 0001-527X
Acta Haematologica Polonica dostęp od 2012 r. 0001-5814
Acta Medicorum Polonorum 2083-0343
Acta Mycologica 0001-625X
Acta Neurobiologiae Experimentalis 0065-1400
Acta Neuropsychologica 1730-7503
Acta of Bioengineering and Biomechanics
Acta Parasitologica
Acta Poloniae Pharmaceutica 0001-6837
Acta Scholae Superioris Medicinae Legnicensis 2084-3607
Advances in Clinical and Experimentalis Medicine 1230-025X
Advances in Cognitive Psychology
Advances in Medical Sciences
Advances in Respiratory Medicine 2543-6031
Aesthetica 2352-3412
Aktualne Problemy Biomechaniki 1898-763X
Aktualności Neurologiczne 1641-9227
Alergia streszczenia 1641-5728
Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny 2083-2834
Alergologia i Immunologia Współczesna 1507-6898
Alergologia Polska wybrane artykuły 2353-3854
Alergoprofil 2544-5111
Alkoholizm i Narkomania 0867-4361
American Journal of Case Reports 1941-5923
Anestezjologia Intensywna Terapia (od 2012) 1642-5758
Anestezjologia i Ratownictwo 1898-0732
Annales Academiae Medicae Gedanensis
Annales Academiae Medicae Silesiensis tylko w wersji on-line 1734-025X
Annals of Agricultural and Environmental Medicine - AAEM dostęp do części artykułów 1232-1966
Annals of Parasitology 0043-5163
Annals of Transplantation tylko w wersji on-line 1425-9524
Anthropological Review 2083-4594
Antropomotoryka tylko w wersji on-line 1731-0652
Apothecarius Śląskie Forum Farmaceutyczne 1232-7220
Archives of Environmental Protection 2083-4810
Archives of Medical Science 1896-9151
Archives of Medical Science Aging 2657-7941
Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases 2451-0629
Archives of Medical Science - Civilization Diseases 2451-0637
Archives of Psychiatry and Psychotherapy 1509-2046
Archivum Immunologiae et therapiae experimentalis
Archiwum Historii Filozofii i Medycyny spis treści + wybrane artykuły 0860-1844
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 0324-8267
Arterial Hypertension dostęp tylko w GBL w Warszawie 1428-5851
Art of Dentistry streszczenia 2081-4798
Asysta Dentystyczna dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2081-9560
Asystentka i Higienistka Stomatologiczna streszczenia 1895-6920
B
Baltic Journal of Health and Physical Activity tylko w wersji on-line 2080-1297
Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna
Bio-Algorithms and Med-Systems 1895-9091
Biocybernetics and Biomedical Engineering dostęp lata 2000 - 2013 0208-5216
Biology of Sport 0860-021X
Biometrical Letters 1896-3811
Biotechnologia 2353-9461
Biuletyn Wydzialu Farmaceutycznego WUM 2080-1602
Ból dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1640-324X
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 0365-9445
C
Cardiology Journal 1505-4145
Central European Journal of Immunology 1426-3912
Central European Journal of Urology 0500-7208
Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska
Chirurgia Polska dostęp tylko w GBL w Warszawie 1507-5524
Choroby Serca i Naczyń dostęp tylko w GBL w Warszawie 1733-2346
Clinical and Experimental Hepatology 2449-8238
Clinical Diabetology dostęp tylko w GBL w Warszawie 2450-8187
Contemporary Oncology 1897-4309
Current Gynecologic Oncology 2451-0750
Current Issues in Personality Psychology 2353-4192
Current Problems of Psychiatry 2353-8627
Czasopismo Aptekarskie dostęp do 2013 roku 1233-2755
Człowiek i Zdrowie 2082-7288
D
Dental and Medical Problems
Dental Forum 1732-0801
Diabetologia Praktyczna dostęp tylko w GBL w Warszawie 2451-0971
Diagnostyka Laboratoryjna 0867-4043
Disaster and Emergency Medicine Journal 2543-5957
E
Emergency Medical Service
Endodoncja w Praktyce dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2299-145X
Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii dostęp tylko w GBL w Warszawie 1734-3321
Endokrynologia Pediatryczna 1898-9373
Endokrynologia Polska dostęp tylko w GBL w Warszawie 0423-104X
eOnkologia dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2353-2033
ePrzewodnik Lekarza dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2353-2637
eReumatologia dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2353-7647
Estetologia Medyczna i Kosmetologia 2084-199X
European Journal of Biological Research 2449-8955
European Journal of Clinical and Experimental Medicine 2544-1361
Eurpean Journal of Medical Technologies 2353-1029
F
Family Medicine & Primary Care Review 1734-3402
Farmacja Polska 0014-8261
Farmacja Współczesna 1899-2293
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii 1234-8279
Fizjoterapia Polska 1642-0136
Folia Biologica tylko w wersji on-line 0015-5497
Folia Cardiologica dostęp tylko w GBL w Warszawie
Folia Histochemica et Cytobiologica 0239-8508
Folia Medica Copernicana
Folia Medica Cracoviensia 0015-5615
Folia Medica Lodziensia 0071-6731
Folia Morphologica dostęp tylko w GBL w Warszawie 0015-5659
Folia Neuropathologica 1641-4640
Forum Bibliotek Medycznych do 2017 roku
Forum Dermatologicum 2451-151X
Forum Medycyny Rodzinnej dostęp tylko w GBL w Warszawie 1897-3590
Forum Nefrologiczne dostęp tylko w GBL w Warszawie - od 2021 roku ukazuje się jako "Renal Disease and Transplantation Forum" 1899-3338
Forum Nefrologiczne - Edukacja dostęp tylko w GBL w Warszawie 2720-4170
Forum Ortodontyczne 1734-1558
Forum Reumatologiczne dostęp tylko w GBL w Warszawie 2450-3088
Forum Zaburzeń Metabolicznych dostęp tylko w GBL w Warszawie 2081-2450
G
Gabinet Prywatny dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2353-8600
Gastroenterologia Kliniczna dostęp tylko w GBL w Warszawie 2081-1020
Geriatria 1898-7486
Gerontologia Polska (do 1995r. tyt. Zeszyty Problemowe Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego) 1425-4956
Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2451-1943
Ginekologia i Położnictwo ISSN 1896-3315
Ginekologia Polska 0017-0011
Ginekologia Praktyczna dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1231-6407
H
Health Problems of Civilisation 2354-0265
Health Psychology Report 2353-4184
Hematologia dostęp tylko w GBL w Warszawie - od 2021 ukazuje się jako "Hematology in Clinical Practice" 2081-0768
Hematologia - Edukacja dostęp tylko w GBL w Warszawie 2720-4944
Hematology in Clinical Practice dostęp tylko w GBL w Warszawie 2720-2690
Hepatologia 1730-5039
Herba Polonica 0018-0599
HIV and AIDS Review 1730-1270
Human Movement (dawn. Człowiek i Ruch) 1508-5287
Hygeia Public Health 1509-1945
I
Implantologia Stomatologiczna 2081-4054
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 1232-1087
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
International Maritime Health (dawn. Bulletin of the Institute of Martime and Tropical Medicine in Gdynia) 1641-9251
International Review of Medical Practice 1232-9142
Inżynieria Biomateriałów 1429-7248
Inżynieria Biomedyczna 1234-5563
Inżynier Medyczny - Fizyk 2084-7351
J
Journal of Applied Genetics (do 1994r. tyt. Genetica Polonica) 1234-1983
Journal of Clinical Healthcare 2353-7205
Journal of Contemporary Brachytherapy 1689-832X
Journal of Education, Health and Sport [ Journal of Heath Sciences ] 2391-8306
Journal of Elementology 1644-2296
Journal of Epileptology
Journal of Face Aesthetics 2545-3750
Journal of Human Kinetics 1640-5544
Journal of Medical Informatics & Technologies 1642-6037
Journal of Medical Science 0860-7397
Journal of Mother and Child – dawniej Developmental Period Medicine/ Medycyna Wieku Rozwojowego
Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations 2545-0646
Journal of Orthopaedics, Trauma Surgery and Related Research tylko w wersji on-line 1897-2276
Journal of Physiology and Pharmacology 0867-5910
Journal of Pre-Clinical and Clinical Research tylko w wersji on-line 1898-2395
Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue tylko w wersji on-line 2299-9140
Journal of Stomatology (poprzednio Czasopismo Stomatologiczne) 0011-4553
Journal of Transfusion Medicine 1689-6017
Journal of Ultrasonography (poprzedni tytuł Ultrasonografia) 2084-8404
Journal of Veterinary Research
K
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 1731-5530
Kardiologia Inwazyjna dostęp tylko w GBL w Warszawie 1507-1502
Kardiologia na co dzień dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1896-7698
Kardiologia Oparta na Faktach dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2081-2477
Kardiologia Polska 0022-9032
Klinika Pediatryczna login i hasło u bibliotekarza
Kosmetologia Estetyczna 2084-9265
Kosmos 0023-4249
Kwartalnik Ortopedyczny 1230-1043
L
Laboratorium dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1643-7381
Laboratorium Medyczne dostęp po zalogowaniu (login i hasło u bibliotekarza)
Leczenie Ran dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1733-4301
Lekarz POZ 2450-4459
Lekarz Wojskowy 0024-0745
Lek w Polsce dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2353-8597
M
Magazyn Aptekarski
Magazyn Lekarza Okulisty streszczenia 1897-760X
Magazyn Stomatologiczny streszczenia 1230-0888
Medical and Biological Sciences 1734-591X
Medical Library Forum 2450-0437
Medical Research Journal 2451-4101
Medical Review ISSN 2450-6761
Medical Science and Technology 2329-0072
Medical Science Case Reports 2373-3586
Medical Science Hypotheses 2373-3551
Medical Science Monitor 1643-3750
Medical Science Monitor Basic Research 2325-4416
Medical Science Pulse 2544-1620
Medical Science Review 2373-2490
Medicina Sportiva 1895-8265
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 0025-8601
Medycyna Dydaktyka Wychowanie 0137-6543
Medycyna Faktów tylko spis treści 1899-8666
Medycyna Nowożytna
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2084-4905
Medycyna Paliatywna dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2081-0016
Medycyna Paliatywna w Praktyce dostęp tylko w GBL w Warszawie 1644-115X
Medycyna Pracy pełny dostęp 0465-5893
Medycyna Praktyczna dostęp częściowy po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 0867-499X
Medycyna Praktyczna - Chirurgia dostęp częściowy po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1428-2712
Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo dostęp częściowy po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1507-5230
Medycyna Praktyczna - Neurologia dostęp częściowy po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2081-1470
Medycyna Praktyczna - Onkologia dostęp częściowy po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1896-4214
Medycyna Praktyczna - Pediatria dostęp częściowy po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1507-5230
Medycyna Praktyczna - Psychiatria dostęp częściowy po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1898-4878
Medycyna Praktyczna - Stomatologia dostęp częściowy po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2084-5448
Medycyna Praktyczna - Szczepienia dostęp częściowy po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2084-4638
Medycyna Rodzinna 1505-3768
Medycyna Sportowa 1232-406X
Medycyna Środowiskowa 1505-7054
Medycyna Weterynaryjna
Medycyna Wieku Podeszłego 2083-005X
Medyczna Wokanda 2081-4143
Menedżer Zdrowia (kontynuacja Przewodnika Menedżera Zdrowia) dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1730-2935
Migrena News
Mukowiscydoza 1428-8303
N
Nadciśnienie tętnicze w praktyce 2450-0526
Na Ratunek dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1896-8546
Nauka 1231-8515
Nefrologia i Dializoterapia Polska 1429-1029
Neurologia Dziecięca 1230-3690
Neurologia i Neurochirurgia Polska dostęp tylko w GBL w Warszawie 0028-3843
Neuropsychiatria i Neuropsychologia dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1896-6764
Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny tylko spis treści 2080-4091
New Medicine 1427-0994
Nordic Studies on Alcohol and Drugs
Nowa Medycyna 1233-5991
Nowa Pediatria 1428-1848
Nowa Stomatologia 1426-6911
Nowoczesny Technik Dentystyczny dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1733-6546
Nowotwory. Journal of Oncology dostęp tylko w GBL w Warszawie
Nowy Gabinet Stomatologiczny spis treści 1644-4892
Nuclear Medicine Review 1644-4345
Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery 2353-9437
O
Ochrona Środowiska
Ogólnopolski Przegląd Medyczny dostęp po zalogowaniu (login i hasło u bibliotekarza) 1641-7348
Okulistyka streszczenia 1505-2753
Oncology in Clinical Practice dostęp tylko w GBL w Warszawie 2450-6478
OncoReview dostęp po zalogowaniu (login i hasło u bibliotekarza) 2450-6125
Onkologia i Radioterapia 1896-8961
Onkologia w Praktyce Klinicznej Edukacja dostęp tylko w GBL w Warszawie 2450-6567
Open Medicine formerly Central European Journal of Medicine 2391-5463
Ophthalmology Journal 2450-9930
Ophtha Therapy
Ortodoncja w Praktyce dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2300-1054
Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 1509-3392
Orzecznictwo Lekarskie 1732-8152
Otolaryngologia Polska 0030-6657
Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny 2083-3326
P
Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego 1233-2062
Pediatria i Medycyna Rodzinna 2451-0742
Pediatria Polska
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Pharmacological Reports 1230-6002
Physiotherapy Quarterly 2544-4395
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 1897-3116
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2082-9876
Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne 2084-8021
Pielęgniarstwo Polskie 0860-8466
Pielęgniarstwo Specjalistyczne streszczenia 2300-4444
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej 2544-2538
Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2544-1337
Pielęgniarstwo XXI Wieku 1730-1912
Pneumonologia i Alergologia Polska dostęp tylko w GBL w Warszawie 0867-7077
Pneumonologia Polska
Polimery w Medycynie 0370-0747
Polish Annals of Medicine 1230-8013
Polish Archives of Internal Medicine (Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej) 0032-3772
Polish Hyperbaric Research 1734-7009
Polish Journal of Applied Sciences
Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, The (poprzednio Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej) 2083-2575
Polish Journal of Cosmetology streszczenia 1731-0083
Polish Journal of Environmental Studies
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
Polish Journal of Medical Physics and Engineering 1425-4689
Polish Journal of Microbiology (dawn. Acta Microbiologica Polonica) 0137-1320
Polish Journal of Pathology 1233-9687
Polish Journal of Radiology (wersja on-line) 0137-7183
Polish Sociological Review
Położna: nauka i praktyka tylko spis treści 1898-6862
Polski Merkuriusz Lekarski - archiwum Dostęp tylko w GBL w Warszawie 1426-9686
Polski Merkuriusz Lekarski - wydania bieżące Dostęp tylko w GBL w Warszawie 1426-9686
Polski Przegląd Chirurgiczny 0032-373X
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 1643-3203
Polski Przegląd Neurologiczny dostęp tylko w GBL w Warszawie 1734-5251
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2084-5308
Poradnik Bibliotekarza tylko spis treści 0032-4752
Postępy Biochemii 0032-5422
Postępy Biologii Komórki 0324-833X
Postępy Dermatologii i Alergologii 1642-395X
Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii 2450-6117
Postępy Fitoterapii 1509-8699
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 1732-2693
Postępy Mikrobiologii 0079-4552
Postępy Nauk Medycznych 0860-6196
Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji 2082-8470
Postępy Psychiatrii i Neurologii 1230-2813
Postępy Rehabilitacji 0860-6161
Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1643-9279
Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 1734-9338
Postępy Żywienia Klinicznego dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1896-3706
Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 2081-187X
Praktyczna Ortopedia i Traumatologia login i hasło u bibliotekarza
Problemy Higieny i Epidemiologii 1895-4316
Problemy Pielęgniarstwa dostęp tylko w GBL w Warszawie 1233-9989
Progress in Health Sciences 2083-1617
Protetyka Słuchu 2658-0486
Protetyka Stomatologiczna 0033-1783
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Dermatologiczny 0033-2526
Przegląd Epidemiologiczny 0033-2100
Przeglad Flebologiczny 1232-7174
Przegląd Gastroenterologiczny 1895-5770
Przegląd Kardiodiabetologiczny dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1896-9666
Przegląd Menopauzalny 1643-8876
Przegląd Okulistyczny 1733-1242
Przegląd Seksuologiczny w wersji on-line od 2013 2353-8988
Przemysł Farmaceutyczny 1897-5127
Przewodnik Lekarza dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1505-8409
Przypadki Medyczne.pl 2083-0033
Psychiatria 1732-9841
Psychiatria i Psychologia Kliniczna 1642-4034
Psychiatria Polska 0033-2674
Psychogeriatria Polska spisy treści 2004-2006 pełne teksty 2007-2017 1732-2642
Psychoonkologia 1429-8538
Psychoterapia 0239-4170
Q
Quintessence dla lekarzy stomatologów spis treści i streszczenia 0944-3010
Quintessence. Periodontologia Implanty tylko spis treści 1643-2177
R
Rehabilitacja Medyczna 1427-9622
Rehabilitacja w Praktyce dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1895-4146
Reports of Practical Oncology and Radiotherapy (do 1997r. Rep. of Pract. Oncology) 1507-1367
Reproductive Biology 1642-431X
Reumatologia 0034-6233
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 0035-7715
Rynek Zdrowia 1733-7917
S
Seksuologia Polska dostęp tylko w GBL w Warszawie 1731-6671
Służba Zdrowia dostęp po zalogowaniu (login i hasło u bibliotekarza) 0137-8686
Sprawy Nauki 2081-8947
Stomatologia Współczesna streszczenia 1231-3254
Studia Medyczne 1899-1874
Świat Medycyny i Farmacji dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza)
Świat Problemów 1230-6592
Sztuka Leczenia 1234-7175
T
Terapia dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1230-3917
Twój Przegląd Stomatologiczny dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1426-2789
U
Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka 1731-0725
Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 1505-6740
Ultrasonografia 1429-7930
W
Wiadomości Lekarskie 0043-5147
Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne 1895-4588
Wielkopolska Izba Lekarska dostęp po zalogowaniu (hasło i login u bibliotekarza) 1233-2216
Współczesna Onkologia 1428-2526
Z
Zagadnienia Informacji Naukowej 2392-2648
Zdrowie Publiczne spis treści i streszczenia 0044-2011
Życie Weterynaryjne 0137-6810
Z Zagadnień Nauk Sądowych 1230-7483