Dr Anna Gręziak

Anna Gręziak ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie oraz podyplomowe w zakresie organizacji ochrony zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim. Przez 19 lat pracowała jako lekarz anestezjolog w szpitalach w Pułtusku, Wyszkowie i Warszawie.

W 1990 roku, po wygranym konkursie na Lekarza Wojewódzkiego w Warszawie podjęła służbę publiczną. Pracowała kolejno: w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie. 25 listopada 2005 roku powołana na funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, którą pełniła do 27 listopada 2007 roku.

Od czerwca 2008 do 10 kwietnia 2010 r. była doradcą ds. ochrony zdrowia Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego.

Od września 1980 roku zaangażowana w tworzenie NSZZ „Solidarność”. W listopadzie 1980 reprezentowała MKZ Mazowsze w strajku okupacyjnym delegatów służby zdrowia w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Była członkiem Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „S”, członkiem Regionalnej i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia, Delegatem na I Krajowy Zjazd Solidarności. Kierowała pracą Społecznego Komitetu Banku Leków NSZZ „S”, była członkiem Rady Funduszu Związku.

W stanie wojennym organizowała pomoc medyczną dla ukrywających się działaczy „S”.

11 lutego 1994 roku, podczas obchodzonego na Jasnej Górze II Światowego Dnia Chorego była współzałożycielką Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, a w latach 2002 – 2010 jego prezesem. W 1997 roku została odznaczona Prymasowskim Medalem Złotym – Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti – Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu.

W maju 2010 r. odznaczona papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontyfice.

Od 2000 roku jest Damą Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.