Dr Jan Tarczyński

Urodził się 21 lutego 1953 w Warszawie.

Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (1979 r.) z tytułem magistra historii. W kwietniu 2004 r. otrzymał dyplom ukończenia kursu marketingu i zarządzania w Hi-Spec International Limited w Londynie. W 2008 r. otrzymał tytuł doktora Nauk Historycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Praca zawodowa:
Muzeum Techniki NOT, Warszawa (1979-1987); Członek Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych, Londyn (1990 – 2007 r); Prezes Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii, Londyn – Warszawa (1994-2001); Współpracownik Telewizji Polskiej S.A. - współscenarzysta i współrealizator programów dotyczących historii Polski w cyklu „Sensacje XX” wieku dla Programu 1 TVP(1994-2002); Członek Rady Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego, Londyn (1996-2002); od czerwca 1996 r. Redaktor – członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Nauka i technika” Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Londyn; Dyrektor Biura b. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Kaczorowskiego, Londyn (październik 1996 – kwiecień 2010 r.); Członek Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego, Londyn (od 1999 r.); Prezes Telewizji Regionalnej – Stowarzyszenia Europejskiego, Lublin (2004- 2008 r,); od października 2005 - wiceprezes – dyrektor Polskiej Fundacji Kulturalnej - Londyn; Doradca Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Warszawa (2008 – 2012); od 2013 r. dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.

Twórca dokumentalnych filmów telewizyjnych. Autor 25 książek i ponad 450 artykułów z dziedziny historii polskiej techniki motoryzacyjnej i techniki wojskowej a także historii polskiej emigracji niepodległościowej po II Wojnie Światowej.