Dr n. przyr. Wojciech Giermaziak


Farmaceuta, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi oraz wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej do Spraw Legislacji, założyciel i pierwszy dyrektor Muzeum Farmacji w Łodzi, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, przewodniczący Komisji Farmakopei przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, członek zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Monitorowanej.

Autor licznych opracowań i artykułów (w czasopismach polskich i zagranicznych) z dziedziny historii farmacji i medycyny, farmakoekonomiki oraz farmakologii. Stanowisko dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej objął w 2011 roku.

Od początku pełnienia swojej funkcji podejmuje działania zmierzające do rozwoju Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w ramach realizacji celów statutowych oraz promocję jej cennych zasobów. Celem tych działań jest przywrócenie wiodącej roli Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki jako Biblioteki Medycznej oraz zapewnienie jej rozwoju jako instytucji naukowej na poziomie międzynarodowym. W 2016 r. ukończył studia Menedżerskie Executive Master of Business Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.