Informacje ogólne

Główna Biblioteka Lekarska ul. Chocimska, 22 00-791 Warszawa
NIP: 521-297-04-96
REGON: 000289319

tel. centrala: 22-849-78-51 do 53 , fax: 22-849-78-02 , e-mail: sekretariat@gbl.waw.pl

Mapa dojazdu do siedziby GBL

Dojazdy autobusem do GBL
(przystanki: RAKOWIECKA i PL. UNII LUBELSKIEJ)

z Dworca Centralnego
- linie 131, 501, 519, 522

ze stacji Metro Politechnika
- linie 131, 501, 519, 522

ze stacji Metro Pole Mokotowskie
- linie 119, 167, 168, 195

z Uniwersytetu Warszawskiego
- linia 222

z Biblioteki Narodowej
- linia 167

Godziny otwarcia


Biblioteka w Warszawie czynna:

poniedziałek - piątek: 8.30 - 18.
00
1. i 3. sobota miesiąca: 9.00 - 17.00


W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień, wrzesień)
Biblioteka czynna w zmienionych godzinach:

- poniedziałek, środa, piątek - 8.30 - 16.30
- wtorek, czwartek - 10.00 - 18.00
- sobota - biblioteka nieczynna


Czytelników zapraszamy do Biblioteki najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem.


Zamówienia z magazynu realizowane są najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem czytelni i wypożyczalni.

Odbiór zestawień tematycznych poniedziałek - piątek : 10.00 - 15.00
Dział Starej Książki Medycznej,
Czytelnia (ul. Jazdów 1A)
poniedziałek - piątek : 9.00 - 15.00
Dyrekcja Głównej Biblioteki Lekarskiej

Główną Biblioteką Lekarską zarządza jednoosobowo jej Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister Zdrowia. Dyrektor odpowiedzialny jest za realizację zadań statutowych GBL z zachowaniem innych przepisów, o które opiera się działalność GBL. Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy swoich zastępców:

- Z-cy Dyrektora ds. Finansowych
- Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjnych
- Z-cy Dyrektora ds. Bibliotecznych

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych odpowiedzialny jest za zarządzaniem majątkiem i finansami GBL zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Nadzoruje pracę Działu Księgowości oraz Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i BHP.

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych wspomaga pracę Dyrektora GBL w zakresie rozwoju Biblioteki w Warszawie jak i na terenie całej Polski, rozpowszechnianiu informacji o niej, podniesieniu jej rangi, jak też wspiera Dyrektora GBL w procesie przekształcania GBL w instytut naukowy. Nadzoruje ponadto pracę Działu IT i Administracji oraz oddziałów terenowych GBL.

Z-ca Dyrektora ds. Bibliotecznych odpowiedzialny jest za organizację oraz koordynację pracy Działu Obsługi Czytelnika, Działu Budowy Księgozbioru oraz Działu Centrum Informacji Medycznej.


Dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej
dr n. przyr. Wojciech Giermaziak
Dowiedz się więcej
tel. 22-849-74-04,
fax: 22-849-78-02,
e-mail: sekretariat@gbl.waw.pl
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Ewa Młynarczyk

tel. 22-849-74-04,
fax: 22-849-78-02,
e-mail: sekretariat@gbl.waw.pl
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych

22-849-74-04,
fax: 22-849-78-02,
e-mail: sekretariat@gbl.waw.pl
Zastępca Dyrektora ds. Bibliotecznych

22-849-74-04,
fax: 22-849-78-02,
e-mail: sekretariat@gbl.waw.pl


Rada Naukowa Głównej Biblioteki Lekarskiej
Dział Budowy Księgozbioru


Kierownik
Ewa Chrobak

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 116
e-mail:e.chrobak@gbl.waw.pl.pl

Czytelnia Czasopism Bieżących

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 129
e-mail: e.szczodruch@gbl.waw.pl

Prenumerata czasopism

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 148
e-mail: e.chrobak@gbl.waw.pl

Zakup książek
tel. 22-849-78-51 do 53 w. 148
e-mail:m.bagazja@gbl.waw.pl

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 116
e-mail: i.chrobot@gbl.waw.pl

Dublety i druki zbędne

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 149
e-mail: a.jaslan@gbl.waw.pl


Dział Obsługi Czytelnika


Kierownik
mgr Renata Marczak

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 123
r.marczak@gbl.waw.pl

Informatorium

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 100
e-mail: informatorium@gbl.waw.pl

Wypożyczalnia
tel. 22-849-78-51 do 53 w. 104
e-mail: wypozyczalnia@gbl.waw.pl

Usługi reprograficzne

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 127,
22-849-72-84
e-mail: repro@gbl.waw.pl

Realizacja zamówień składanych korespondencyjnie

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 126
e-mail: zamow.kopie@gbl.waw.pl

Sprowadzanie kopii materiałów bibliotecznych z innych bibliotek krajowych

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 100
e-mail: wypozyczalnia@gbl.waw.pl


Dział Starej Książki Medycznej


ul. Jazdów 1A, 00-467 Warszawa

tel. 22-622-50-05
e-mail: sk-med@gbl.waw.pl
Kierownik

mgr Larysa Witkowska

tel. 22 622 50 05 w. 20

e- mail: l.witkowska@gbl.waw.pl

Czytelnia tel. 22 622 50 05 w. 18

e- mail: m.swiec-szalbierz@gbl.waw.pl

Księgozbiór do 1945 r. tel. 22 622 50 05 w.19

e- mail: m.sadowski@gbl.waw.pl

Zbiory archiwalne tel. 22 622 50 05 w. 22

e- mail: e.przyborowska@gbl.waw.pl

Zbiory muzealne tel. 22 622 50 05 w. 22

e- mail:e.przyborowska@gbl.waw.pl

Repozytorium tel. 22 622 50 05 w.19

Starodruki tel. 22 622 50 05 w. 22
e-mail: e.przyborowska@gbl.waw.pl


Centrum Informacji Medycznej

Kierownik
lek. wet. Dorota Ubysz

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 143
e-mail: d.ubysz@gbl.waw.pl

Zgłaszanie czasopism do Polskiej Bibliografii Lekarskiej

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 143
e-mail: d.ubysz@gbl.waw.pl

Indeksowanie czasopism do PBL

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 143
e-mail: d.ubysz@gbl.waw.pl

Tematyczne zestawienia literatury

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 157
e-mail: zestawienia@gbl.waw.pl

Udostępnianie bazy PBL i Tez-MESH

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 111
e-mail: t.igielski@gbl.waw.pl


Dział IT i Administracji

tel. 22-849-78-51 do 53 w. 137
fax: 22-849-78-02
e-mail: administracja@gbl.waw.pl


Pełnomocnik Dyrektora ds. Oddziałów Terenowych Głównej Biblioteki Lekarskiej


zob. też Oddziały Terenowe


Historia Głównej Biblioteki Lekarskiej

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie powstała 8 czerwca 1945 r. Twórcą jej i pierwszym dyrektorem był prof. Stanisław Konopka (1896-1982). Powołując do życia Bibliotekę, zrealizował swoją przedwojenną koncepcję centralnej biblioteki państwa. Spełniała ona wszelkie funkcje nowoczesnej placówki bibliotecznej gromadzącej z założenia kompletną literaturę polską z zakresu medycyny i nauk pokrewnych jak też ważniejsze pozycje literatury światowej. Udostępniała je, upowszechniała i dokumentowała w formie publikowanej w "Polskiej Bibliografii Lekarskiej" (za lata 1945-1965) oraz w rocznie ukazującym się katalogu centralnym pt. "Spis Czasopism i Wydawnictw Ciągłych Głównej Biblioteki Lekarskiej, Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Medycznych oraz Instytutów Naukowych". Ponadto wydawała "Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej" oraz "Przegląd Piśmiennictwa Lekarskiego Polskiego".

W swoim dwudziestopięcioletnim dorobku na stanowisku dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej St. Konopka stworzył nowoczesne ramy organizacyjne, w których została zintegrowana działalność biblioteczna i informacyjna, pozyskał i rozbudował siedzibę GBL, powołał do życia Oddziały Terenowe GBL, stworzył od podstaw najbogatszy w Polsce i jeden z 10 największych w świecie księgozbiór medyczny, stworzył służbę informacyjną i jej podstawowe narzędzie "Polską Bibliografię Lekarską" oraz "Słownik Haseł z Dziedziny Medycyny i Nauk Pokrewnych", służący do opracowywania przedmiotowego zarówno bibliografii, jak i katalogów bibliotecznych dla całej sieci bibliotek medycznych. Odchodząc na emeryturę prof. Stanisław Konopka pozostawił po sobie dobrze zorganizowaną i wyposażoną bibliotekę o wysokiej randze w kraju i na świecie z wyszkoloną kadrą i bogatymi zbiorami.

Lata działalności drugiego dyrektora prof. Feliksa Widy-Wirskiego to okres wykorzystywania technik informatycznych w działalności biblioteczno-informacyjnej i reprograficznej oraz zastosowania ich w praktyce. Prof. F. Widy-Wirski wyposażył GBL w nowe technologie biblioteczno-informacyjne i jedyną w Polsce łączność on-line z amerykańskim systemem informacyjnym MEDLARS-MEDLINE poprzez Karolinska Institutet w Sztokholmie. Wówczas to Główna Biblioteka Lekarska zaczęła pełnić zadania centrum naukowej informacji medycznej.

Wytyczone przez poprzedników kierunki działalności GBL realizowane były przez jej trzeciego dyrektora prof. Janusza Kapuścika. Profesor Kapuścik doprowadził do nadania Bibliotece imienia jej założyciela - Stanisława Konopki. Rozszerzył sieć oddziałów terenowych z siedmiu do szesnastu. Pozyskał pawilon dawnego Szpitala Ujazdowskiego, który zaadoptował na cele Biblioteki, przywracając stolicy na jej Trakcie Królewskim obiekt zabytkowy. Rozbudował Dział Zbiorów Specjalnych.


Dyrektorzy Głównej Biblioteki Lekarskiej

Prof. dr hab. med. Stanisław Konopka
założyciel i dyrektor GBL w latach 1945-1970
więcej...

Prof. dr hab. med. Feliks Widy-Wirski
dyrektor GBL w latach 1971-1981
więcej ...

Prof. dr hab. n. hum. Janusz Kapuścik
dyrektor GBL w latach 1981-1999
więcej ...

Dr n. med. mgr fil. Aleksander Tulczyński
dyrektor GBL w latach 2000-2011
więcej ...

Dr n. przyr. Wojciech Giermaziak
dyrektor GBL od roku 2011
więcej...