Jubileusz

8 czerwca 2015 roku Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji, w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się uroczystość obchodów rocznicy. Obchody jubileuszu zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Główna Biblioteka Lekarska jest obecnie nowoczesną, skomputeryzowaną biblioteką specjalistyczną, jedną z trzech głównych bibliotek resortowych w kraju.

W jej zbiorach znajduje się 700.000 woluminów obejmujących publikacje z zakresu medycyny, farmacji, nauk biomedycznych oraz historii nauk medycznych. Najcenniejsze zbiory stanowią niezbywalną część dziedzictwa narodowego.


Biblioteka została założona 8 czerwca 1945 roku przez prof. dra med. Stanisława Konopkę – historyka medycyny, wybitnego bibliotekarza i bibliografa. Główną siedzibą biblioteki jest gmach przedwojennej kamienicy przy ul. Chocimskiej 22, natomiast zbiory specjalne mieszczą się w Dziale Starej Książki Medycznej, w budynku dawnego oddziału chirurgicznego Szpitala Ujazdowskiego przy ul. Jazdów 1A, w pobliżu Zamku Ujazdowskiego.

W działalności biblioteczno-informacyjnej ważną rolę odgrywają także oddziały terenowe Biblioteki, które powstawały w ciągu wielu lat, poszerzając zasięg jej działalności na cały kraj. Obecnie działa 14 oddziałów terenowych GBL.

Ze zbiorów Biblioteki korzystają lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, rehabilitanci i studenci nauk medycznych.