Katalogi


Katalog główny

Zawiera informacje o wydawnictwach zwartych oraz ciągłych, pracach zbiorowych nieregularnych i seryjnych polskich i obcych, nabytych po 1.07.97 oraz materiałach z lat ubiegłych obecnie wypożyczanych. Czasopisma rejestrowane są na poziomie zeszytów z uwzględnieniem wszystkich dodatków.
Dla wydawnictw pisanych cyrylicą stosuje się transliterację.
Wyszukiwanie można prowadzić według: tytułu wydawnictwa, osoby związanej z opisem (autora, redaktora, tłumacza itp.), instytucji, imprezy (kongresy, sympozja, zjazdy), hasła przedmiotowego, serii itd.
dostęp on-line

Instrukcja wypożyczania książek

Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych


Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych w polskich bibliotekach medycznych jest bazą danych o zasięgu ogólnokrajowym. CKCZ obejmuje zasoby 53 bibliotek: uczelni medycznych, Głównej Biblioteki Lekarskiej i jej 14 oddziałów terenowych, instytutów resortu zdrowia, PAN i innych ośrodków posiadających w swoich zbiorach czasopisma biomedyczne.
Katalog zawiera informacje o 7340 tytułach czasopism i 1772 dodatkach wprowadzanych za lata 1990-2023.
Niektóre biblioteki wprowadziły również dane za lata wcześniejsze lub całość zbiorów.
Zasoby zarejestrowane są na poziomie zeszytu. Wyszukiwanie można prowadzić według: tytułu czasopisma, ISSN, słów zawartych w tytule (indeks słowny), hasła przedmiotowego.
W pisowni tytułów czasopism nie używamy znaków diakrytycznych, a w tytułach pisanych cyrylicą stosujemy transliterację.


Pełniejsza informacja o bazie CKCZ, wyszukiwaniu i wprowadzaniu danych:
mgr Ewa Szczodruch, tel. 22-849-78-51 do 53 w. 129, e-mail: e.szczodruch@gbl.waw.pl
dostęp on-line

Katalog Osobowy Lekarzy


Biobibliograficzna baza komputerowa tworzona w Dziale Starej Książki Medycznej od 1992 r. Powstawała w oparciu o materiały z Kartoteki Osobowej Lekarzy założonej przez St. Konopkę w latach 40-tych.
Zawiera ponad 70 000 rekordów. Baza informuje o materiałach faktograficznych i bibliograficznych dotyczących lekarzy, farmaceutów, weterynarzy i pielęgniarek w oparciu o zasoby Działu Starej Książki Medycznej GBL.
Katalog znajduje się w Czytelni Działu Starek Książki Medycznej.

Informacja katalogowa : tel. 22-622-50-05 wewn. 18

Katalog Suplementów


Zawiera informacje o suplementach, które mają własny tytuł, numerację i paginację.
Do roku 1989 suplementy traktowane były jak wydawnictwa zwarte i otrzymywały sygnaturę książek.
Od roku 1990 magazynowane są razem z czasopismem i otrzymują jego sygnaturę.


Informacja katalogowa : tel. 22-849-74-96

Katalog Mikrofisz

Uporządkowanie: według tytułów czasopism i książek.

Informacja katalogowa : tel. 22-849-74-96

Alfabetyczny Katalog Książek

Do roku 1971 - katalog klamrowy.
Prowadzony według tzw. instrukcji pruskiej. Hasło tytułowe stanowił pierwszy rzeczownik tytułu (użyty w pierwszym przypadku).
Od roku wydania 1972 - katalog szufladkowy.
Opis bibliograficzny i odsyłacze prowadzone wg ogólnie przyjętych zasad.

Informacja katalogowa : tel. 22-849-74-96

Alfabetyczny Katalog Czasopism

Uszeregowany alfabetycznie wg pierwotnego tytułu czasopisma.
Przy zmianie tytułu do 1996 r. pojawia się odsyłacz; po 1996 r. w haśle głównym występuje tytuł zmieniony (aktualny).

Informacja katalogowa : tel. 22-849-74-96

Przedmiotowy Katalog Książek


Do roku wydania 1971 - klamrowy.
Zawiera opisy wydawnictw uporządkowane wg haseł "Słownika Haseł z Dziedziny Medycyny i Nauk Pokrewnych" St. Konopki.
Od roku wydania 1972 - szufladkowy.
Zawiera opisy wydawnictw uporządkowane wg haseł "Słownika Haseł z Dziedziny Medycyny i Nauk Pokrewnych" opracowanego w GBL w oparciu o słownik MeSH systemu MEDLARS.

Centralny Katalog Dawnej Książki Medycznej

Centralny Katalog Dawnej Książki Medycznej jest częścią realizowanego w Głównej Bibliotece Lekarskiej projektu Medycznej Biblioteki Cyfrowej. Katalog obejmuje wszystkie druki medyczne, wydane w latach 1801-1945, znajdujące się w magazynach GBL.
Wszystkie druki dawne znajdują się w magazynie Działu Starej Książki Medycznej, mieszczącym się przy ulicy Jazdów 1A w Warszawie. Książki i czasopisma udostępniane są w Czytelni Działu Starej Książki Medycznej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
Obecnie katalog obejmuje tylko pozycje książkowe.
Katalog czasopism dostępny jest w postaci kartkowej w Dziale Starej Książki Medycznej GBL (dostępna jest także informacja telefoniczna pod numerem 22 622 50 05 - Czytelnia) oraz w siedzibie GBL przy ulicy Chocimskiej 22 (22 849 78 51 - Dział Budowy Księgozbioru).
dostęp on-line


Informacja katalogowa : tel. 22-849-74-96