Kielce

25-602 Kielce
ul. Artwińskiego 3C, skr. poczt. 21
tel. 413-674-109
e-mail: odzkiel@gbl.waw.pl
Kierownik: mgr Ewelina Mszal

Oddział GBL w Kielcach powstał w 1955 roku. Biblioteka mieści się na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
Gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

USŁUGI:

  • Udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz
  • Wypożyczenia międzybiblioteczne
  • Komputerowe tematyczne zestawienia literatury (wydruki komputerowe i kopie na dyskietkach)
  • Zamawianie kopii z materiałów bibliotecznych
  • formularz zamówienia [po wypełnieniu należy przesłać emailem lub pocztą tradycyjną na adres oddziału]

  • Uzupełnianie danych bibliograficznych do publikacji fachowych i prac naukowych
  • Pośrednictwo w korzystaniu ze zbiorów i usług informacyjnych GBL w Warszawie


Godziny otwarcia biblioteki:
- poniedziałek-piątek 9.00 - 16.00

Sezon letni (lipiec- sierpień)
- poniedziałek-piątek 9.00 - 15.00

Czytelników zapraszamy do Biblioteki najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem !