Kielce

25-602 Kielce
ul. Artwińskiego 3C, skr. poczt. 21
tel. 413-674-109
e-mail: odzkiel@gbl.waw.pl
Kierownik: Anna Paszkowska


Oddział GBL w Kielcach powstał w 1955 roku. Biblioteka mieści się na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.


ZBIORY:

Książki - 6419 vol.
Czasopisma - 2239 vol.
Liczba tytułów zgromadzonych czasopism - 142
- w tym liczba bieżących tytułów (2019 r.) - 50


Tytuły zagraniczne gromadzone przez Oddział zamieszczone są w Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych dostępnym w sieci Internet na stronie WWW GBL w Warszawie: KLIKNIJ TUTAJ!

USŁUGI:

  • udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz
  • wypożyczenia międzybiblioteczne
  • komputerowe tematyczne zestawienia literatury (wydruki komputerowe i kopie na dyskietkach)
  • dostęp do baz własnych GBL:
  • Polska Bibliografia Lekarska od 1979 r.
  • Tez-MeSH


Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek-piątek 9.00 - 16.00

Lipiec - sierpień
poniedziałek-piątek 9.00 - 15.00

Czytelników zapraszamy do Biblioteki najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem !