Lippincott, Williams & Wilkins (siedziba i oddziały GBL)