Polityka prywatności

Dane osobowe

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Główna Biblioteka Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22.

Inspektorem Ochrony Danych w Głównej Bibliotece Lekarskiej jest pan Krzysztof Radecki. W przypadku pytań związanych z ochroną danych prosimy o kontakt mejlowy pod adresem k.radecki@gbl.waw.pl lub listowny pod adres Główna Biblioteka Lekarska, ul. Chocimska 22, 00-791 Warszawa.

W celu jeszcze lepszej ochrony Państwa danych osobowych nad procesem ich przetwarzania czuwa specjalnie powołany Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych w skład którego wchodzi Inspektor Ochrony Danych, przedstawiciel Działu Zarządzania Zasobami Ludzkim oraz Administrator Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem i tylko w takim zakresie w jakim jest to potrzebne, oraz zapewniając odpowiednie zaplecze administracyjno-techniczne dbamy o ich poufność i bezpieczeństwo.

Działalność naszej Biblioteki wymaga przetwarzania informacji dotyczących m.in.:

- imienia i nazwiska

- miejsca zamieszkania

- zawodu

- daty i miejsca urodzenia

- adresu email

- numeru dowodu osobistego

- numeru telefonu

- adres IP Państwa urządzenia

- dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Państwa

Dane osobowe przetwarzać będziemy m.in.:

- po wyrażeniu przez Państwa odpowiedniej zgody

- gdy mamy ku temu podstawę prawną, jak np. ustawa o bibliotekach

- gdy wymaga tego prawnie uzasadniony interes jak np. zapewnienie bezpieczeństwa mienia i pracowników Biblioteki

- gdy realizujemy Pastwa zamówienie dotyczące np. zamówień tematycznych lub kopiowania materiałów bibliotecznych

Dane osobowe przetwarzamy głównie w celu udostępnienia Państwu zbiorów Głównej Bibliotek Lekarskiej i zgodnie z zapisami Ustawy o bibliotekach zapewnieniu im bezpieczeństwa. Ponadto dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zamówień i umów, zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników Głównej Biblioteki Lekarskiej, czy np. odpowiedzi na Państwa zapytania wysyłane przez formularz kontaktowy oraz pocztę email, czy też prowadzić pomiary dotyczące Państwa odwiedzin w naszym serwisie.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, obsługą w zakresie IT, dostawcą oprogramowania bibliotecznego).W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku.

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez określony czas zgodnie z wdrożoną Polityką Retencji Danych Osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych. Macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych może być dobrowolne lub wynikać z ciążącego na nas obowiązku prawnego.


Czym są pliki cookies ?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W jakim celu są wykorzystywane pliki cookies ?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

Pliki cookies umożliwiają w szczególności :

a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Jakie są stosowane rodzaje plików cookies ?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W zakresie Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

c) „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

W jaki sposób mogą zostać zmienione warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies ?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).