Polska Bibliografia Lekarska

Baza danych Polska Bibliografia Lekarska tworzona jest w Centrum Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje ona polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.

Prowadzona jest w sposób automatyczny od 1979 r. na bieżąco i aktualizowana co 3 miesiące.
Obecnie Polska Bibliografia Lekarska zawiera blisko 400 000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Zarejestrowane dane pochodzą z ponad 1900 tytułów czsopism polskich i zagranicznych.

Od 1991 roku do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.
Przeszukiwanie bazy może być prowadzone według każdego znaczącego elementu z opisu bibliograficznego i deskryptorowego opisu treści np.: według hasła deskryptorowego, słów z tytułu i abstraktu, według tytułu czasopisma, roku wydania itp.

Ze strukturą bazy można zapoznać się przeglądając dostępną w internecie wersję "demo", zawierającą publikacje z 2002 roku.
Z pełnej wersji bazy można korzystać w siedzibie i oddziałach biblioteki oraz on-line. Istnieje także możliwość złożenia zamówienia na odpłatne przeszukanie bazy i sporządzenie tematycznego zestawienia literatury na konkretny temat.

Udostępnianie bazy PBL on-line

Baza Polska Bibliografia Lekarska udostępniana jest on-line.
Ceny za prenumeratę roczną bazy PBL (zasięg chronologiczny 1979 - bieżący) :

CENNIK
dostęp
on-line (IP)
KONTYNUACJA SUBSKRYPCJI ROZPOCZĘCIE SUBSKRYPCJI
placówki dydaktyczno-naukowe podmioty komercyjne placówki dydaktyczno-naukowe podmioty komercyjne
bez redystrybucji z redystrybucją wewnętrzną baz PBL bez redystrybucji z redystrybucją wewnętrzną baz PBL
1 numer IP 750 zł 1000 zł 1800 zł 1500 zł 1800 zł 2500 zł
2-10 numerów IP 900 zł 1300 zł 2100 zł 1800 zł 2100 zł 3000 zł
11-30 numerów IP 1200 zł 1600 zł 2700 zł 2400 zł 2700 zł 3800 zł
31-60 numerów IP 1500 zł 2000 zł 3200 zł 3000 zł 3400 zł 4500 zł
61-100 numerów IP 2000 zł 2600 zł 4200 zł 4000 zł 4400 zł 6000 zł

Warunki płatności:
przelewem na konto WBK nr 16 1500 1126 1211 2011 3952 0000 w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku wystawionego przez GBL w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.


Usługa dostępna po podpisaniu umowy z GBL!
Informacje e-mail: pbl@gbl.waw.pl oraz sekretariat@gbl.waw.pl

dostęp on-line (demo)

Polska Bibliografia Lekarska 1901-1939

Twórcą Polskiej Bibliografii Lekarskiej XIX i XX w. jest prof. Stanisław Konopka. Zamieszczona baza danych jest odzwierciedleniem Polskiej Bibliografii Lekarskiej za lata 1901-1939, która do 2007 roku funkcjonowała jedynie jako kartkowa kartoteka. Forma kartkowa liczy 250 szufladek zawierających w sumie 186 tys. kart z opisami. Do 2007 r. była to jedyna forma zapisu bibliografii piśmiennictwa medycznego z tego okresu. Ponieważ bibliografia nie została w żaden sposób powielona można z niej korzystać tylko, przeglądając karty (skany) z opisami. Digitalizacja kartoteki była ważnym przedsięwzięciem GBL, gdyż korzystanie niej było coraz bardziej utrudnione ze względu na destrukcję papieru spowodowaną jego zakwaszeniem oraz niszczeniem pod wpływem innych czynników. Ponadto istnieje teraz możliwość jej rozpowszechnienia poprzez internet. Ewentualne zniszczenie kartoteki kartkowej przed digitalizacją spowodowałoby bezpowrotną utratę informacji dotyczących przedwojennego piśmiennictwa medycznego.

Kartoteka znajdująca się w Dziale Starej Książki Medycznej GBL posiada obecnie znaczną wartość nie tylko jako zbiór bezcennych informacji, ale również jako unikatowy dokument archiwalny.

Polska Bibliografia Lekarska 1901-1939 on-line

Tez-MeSH

Baza pod nazwą Tez-MeSH jest polską wersją amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), prowadzonego w National Library of Medicine (NLM), 8600 Rockville Pike, Bethesda, Maryland 20894, USA.
Medical Subject Headings to język informacyjno-wyszukiwawczy najbardziej znanego i uznanego przez środowiska medyczne światowego systemu MEDLARS/Medline.
Baza Tez-MeSH zawiera terminologię angielską i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i organizacji ochrony zdrowia.
Aktualna wersja bazy Tez-MeSH została opracowana na podstawie MeSH 2019. Tłumaczeń nowych deskryptorów źródłowych na język polski dokonują pracownicy z wykształceniem medycznym i biomedycznym wykorzystując najnowsze słowniki, leksykony, podręczniki, monografie i publikacje medyczne.
Terminologia zawarta w bazie Tez-MeSH, wraz z zasadami indeksowania przyjętymi w NLM, jest używana do sporządzania charakterystyk treściowych dokumentów wprowadzanych od 1979 roku do bazy danych "Polska Bibliografia Lekarska" oraz do katalogu bibliotecznego.

Historia opracowania i prowadzenia polskiej wersji MeSH w Głównej Bibliotece Lekarskiej

Udostępnianie bazy Tez-MeSH


Baza danych Tez-MeSH udostępniana jest bezpłatnie w wersji on-line dla bibliotek uczelni medycznych, innych szkół i instytucji medycznych, akademii wychowania fizycznego oraz instytutów naukowo-badawczych resortu zdrowia. Udostępnianie poszczególnym instytucjom bazy Tez-MeSH nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, której wzór można pobrać z naszej strony.
Tez-MeSH Uczelnie - wzór umowy dla uczelni medycznych oraz wychowania fizycznego
Tez-MeSH Instytuty - wzór umowy dla instytutów naukowo-badawczych
Pozostałe instytucje zainteresowane korzystaniem z bazy Tez-MeSH proszone są o kontakt z Panią Dorotą Ubysz pod numerem telefonu 22-849-78-51 do 53 w. 140 pon. - pt. w godz. 08.00 - 15.00
e-mail: d.ubysz@gbl.waw.pl
dostęp on-line (prenumeratorzy, siedziba i oddziały GBL)