praca


Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Oddział w Opolu,

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko Bibliotekarza


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
 • Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Zaangażowanie w pracę, zapewnienie sprawnej pracy Oddziału, kreatywność, samodzielność,
 • Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji,
 • Mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Główne obowiązki:

 • Zapewnienie sprawnej pracy Oddziału.
 • Działania zmierzające do pozyskiwania czytelników i podnoszenia rangi GBL przez lokalną promocję,
 • Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych.
 • Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z lokalną promocją i profilem działalności GBL.

__________________________________________________________________

Prosimy, aby w treści dokumentów rekrutacyjnych umieścili Państwo poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w tytule: Bibliotekarz – Opole

Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna

 • Informujemy że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Główna Biblioteka Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych w Głównej Bibliotece Lekarskiej jest możliwy pod adresem sekretariat@gbl.waw.pl - w temacie wiadomości proszę wpisać „do IOD”
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, czyli na podstawie udzielonej nam zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, obsługą w zakresie IT, dostawcą oprogramowania bibliotecznego).W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia niniejszego procesu rekrutacji
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczeniaprzetwarzania,prawodoprzenoszeniadanych,prawowniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonych dokumentów oraz uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Oddział w Częstochowie
poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko kierownika Oddziału


I. Opis stanowiska:

- organizacja i planowanie pracy w Oddziale,
- prowadzenie sprawozdawczości i statystyki,
- sprawowanie kontroli nad działalnością merytoryczną i biblioteczną Oddziału,
- gromadzenie zbiorów (zakup książek i czasopism),
- obsługa czytelników.

II. Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo,
bibliotekoznawstwo, informacja naukowa)
- minimum 5 lat stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność zarządzania zespołem,
- zaangażowanie w pracę, zapewnienie sprawnej pracy Oddziału, kreatywność, samodzielność,
- działania zmierzające do pozyskiwania czytelników i podnoszenia rangi GBL przez lokalną promocję,
- otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji,
- mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

III. Wymagane dokumenty

- życiorys
- list motywacyjny.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w tytule: Kierownik Oddziału - Częstochowa

____________________________________________________________

W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna

 • Informujemy że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Główna Biblioteka Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych w Głównej Bibliotece Lekarskiej jest możliwy pod adresem sekretariat@gbl.waw.pl - w temacie wiadomości proszę wpisać „do IOD”
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, czyli na podstawie udzielonej nam zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, obsługą w zakresie IT, dostawcą oprogramowania bibliotecznego).W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia niniejszego procesu rekrutacji
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczeniaprzetwarzania,prawodoprzenoszeniadanych,prawowniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonych dokumentów oraz uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki, Oddział w Rzeszowie
poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko bibliotekarza


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
 • Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność, samodzielność,
 • Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji,
 • Mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Główne obowiązki:

 • Zapewnienie sprawnej pracy Oddziału,
 • Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenia rangi GBL przez lokalną promocję,
 • Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych,
 • Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres email:
rekrutacja@gbl.waw.pl z dopiskiem „bibliotekarz - Rzeszów".

______________________________________________________________

W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.


Klauzula informacyjna

 • Informujemy, że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Główna Biblioteka Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych w Głównej Bibliotece Lekarskiej jest możliwy pod adresem sekretariat@gbl.waw.pl - w temacie wiadomości proszę wpisać „do IOD”
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, czyli na podstawie udzielonej nam zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, obsługą w zakresie IT, dostawcą oprogramowania bibliotecznego).W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia niniejszego procesu rekrutacji
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonych dokumentów oraz uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.


Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki Oddział w Katowicach
poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko bibliotekarza


Wymagania:

• Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
• Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
• Umiejętność obsługi komputera,
• Zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność,
• Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji,
• Mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.


Główne obowiązki:

• Zapewnienie sprawnej pracy Oddziału.
• Działania zmierzające do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję,
• Sprawozdawczość i rozliczenia na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych.
• Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL.


Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w tytule: Bibliotekarz – Katowice.
Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

________________________________________________________


W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))


Klauzula informacyjna

 • Informujemy że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Główna Biblioteka Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych w Głównej Bibliotece Lekarskiej jest możliwy pod adresem sekretariat@gbl.waw.pl - w temacie wiadomości proszę wpisać „do IOD”
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, czyli na podstawie udzielonej nam zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, obsługą w zakresie IT, dostawcą oprogramowania bibliotecznego).W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia niniejszego procesu rekrutacji
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczeniaprzetwarzania,prawodoprzenoszeniadanych,prawowniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonych dokumentów oraz uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie
poszukuje pracownika na stanowisko konserwator/technik napraw/pracownik techniczny

I. Wymagania:

1. Wykształcenie średnie techniczne (np. elektryczne, budowlane itp.)
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej w zakresie prac remontowych.
3. Znajomość podstaw BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska.
4. Rzetelność, staranność, samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania.
5. Zdolności i umiejętności manualne, tzw. „złota rączka”.
6. Czynne prawo jazdy kat. B
7. Mile widziane uprawnienia SEP w zakresie obsługi i konserwacji do 1 kV.
8. Mile widziane doświadczenie związane z dezynfekcją chemiczną.


II. Główne obowiązki:

1. Monitorowanie i kontrolowanie stanu technicznego budynku i otoczenia zgodnie z przepisami prawa oraz standardami bezpieczeństwa.
2. Samodzielne usuwanie na bieżąco usterek i nieprawidłowości, w przypadku poważnych awarii współpraca z innymi specjalistami.
3. Dbanie o porządek w wyznaczonym obszarze.
4. Prace remontowo – konserwatorskie typu malowanie, szpachlowanie, naprawa instalacji elektrycznej, c.o., wodno–kanalizacyjne, prace ślusarskie,
5. Sporadyczne jednodniowe wyjazdy służbowe.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys
2. List motywacyjny


Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres e-mail:
rekrutacja@gbl.waw.pl z dopiskiem „Konserwator”

___________________________________________________________________

Prosimy, aby w treści dokumentów rekrutacyjnych umieścili Państwo poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))


Klauzula informacyjna

 • Informujemy że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Główna Biblioteka Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych w Głównej Bibliotece Lekarskiej jest możliwy pod adresem sekretariat@gbl.waw.pl w temacie wiadomości proszę wpisać „do IOD”
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, czyli na podstawie udzielonej nam zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, obsługą w zakresie IT, dostawcą oprogramowania bibliotecznego).W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia niniejszego procesu rekrutacji
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonych dokumentów oraz uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.


Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie poszukuje kandydata/ kandydatki
na stanowisko
Specjalisty ds. Administracyjnych w Dziale IT i Administracji


Opis stanowiska

• Przygotowanie/realizacja zamówień, zestawień dotyczących zaopatrzenia biura,
• Realizacja zamówień zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
• Koordynacja nad obiegiem dokumentów wewnątrz firmy,
• Przechowywanie i archiwizacja dokumentów,
• Kontakt z instytucjami i urzędami,
• Kompleksowe wsparcie Dyrekcji i działu administracji,

Wymagania

• Wykształcenie wyższe (administracyjne lub ekonomiczne),
• Minimum 2 lata doświadczenia w zakresie administracji,
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• Umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas pracy pod presją czasu,
• Nastawienie na skuteczną realizację założonych celów, samodzielność, odpowiedzialność,
• Wysokie umiejętności komunikacyjne,
• Praktyczna znajomość prawa zamówień publicznych;
• Mile widziane czynne prawo jazdy kat. B.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres email:
rekrutacja@gbl.waw.pl z dopiskiem „Specjalista ds. administracyjnych”.

______________________________________________________________
W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Klauzula informacyjna

• Informujemy że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Główna Biblioteka Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22
• Kontakt z inspektorem ochrony danych w Głównej Bibliotece Lekarskiej jest możliwy pod adresem sekretariat@gbl.waw.pl - w temacie wiadomości proszę wpisać „do IOD”
• Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, czyli na podstawie udzielonej nam zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
• Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, obsługą w zakresie IT, dostawcą oprogramowania bibliotecznego).W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia niniejszego procesu rekrutacji
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczeniaprzetwarzania,prawodoprzenoszeniadanych,prawowniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
• podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonych dokumentów oraz uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.