praca


Główna Biblioteka Lekarska poszukuje firmy edytorskiej

Główna Biblioteka Lekarska poszukuje firmy edytorskiej jako partnera do stałej współpracy przy składaniu tekstów.

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie ofert drogą elektroniczną na jeden z poniższych adresów:

sekretariat@gbl.waw.pl; d.kucharczyk@gbl.waw.plGłówna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki – Dział Starej Książki
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Konserwator w Pracowni Papieru i Skóry


Opis stanowiska

1. Prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych;

2. Tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej konserwowanych obiektów;

3. Prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich wykonywanych czynności konserwatorskich;

4. Pełnienie roli kuriera w transportach zabytków.

5. Prowadzenia pełnego zakresu prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją;

6. Prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wymagających oczyszczenia, naprawy, przygotowania do ekspozycji lub wypożyczenia.


Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu konserwacja i restauracja dzieł sztuki specjalizacja – konserwacja papieru i skóry
 • udokumentowana praktyka w zawodzie konserwatora papieru i skóry (w przypadku kandydatów bezpośrednio po ukończeniu studiów - referencje promotora dyplomu)
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość języka obcego
Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki – Dział Starej Książki poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Specjalista ds. muzealnych/ inwentaryzator zbiorów

Opis stanowiska

1. Tworzenie kwerend oraz udostępnianie zbiorów biblioteki (zasoby muzealne) dla czytelników;

2. Lokowanie w magazynie materiałów po udostępnieniu;

3. Dbanie o stan przechowywanych obiektów i porządek w magazynie;

4. Włączanie obiektów do kolekcji muzealiów;

5. Udział w przygotowaniu wystaw i wydarzeń;

6. Tworzenie i redakcja publikacji tematycznych, udział w konferencjach.

7. Inwentaryzacja i katalogowanie zbiorów;

8. Przechowywanie i ruch wewnętrzny zbiorów;

9. Użyczenia, wypożyczenia zbiorów z/do Muzeum;

10. Opieka i nadzór nad powierzonym działem.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (preferowane: muzealnictwo, historia, historia sztuki);umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • znajomość języka angielskiego;
 • otwartość na zmiany i kreatywność w realizacji powierzonych zadań;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 • odpowiedzialność, efektywność terminowość,
 • komunikatywność, samodzielność;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku


Mile widziane

 • znajomość obsługi programów muzealnych (Muzeo);
 • obsługa skanera.
Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki – Dział Starej Książki poszukuje kandydatów do pracy przy opracowaniu zbiorów

Opis stanowiska

• opracowywanie merytoryczne zbiorów w systemie MUZEO,

• współpraca przy przygotowywaniu wystaw,

• przygotowywanie tekstów naukowych i popularyzatorskich,

• porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek historia sztuki, muzealnictwo),
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku z obiektami muzealnymi,
 • umiejętność tworzenia opisów obiektów, zgodnie z zasadami obowiązującymi w muzealnictwie,
 • znajomość języka angielskiego i/lub innych języków w mowie i w piśmie
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • systematyczność, dobra organizacja pracy,
 • znajomość bazy danych MUZEO,
 • obsługa komputera.


Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki – Dział Starej Książki poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Specjalista ds. archiwalnych

Opis stanowiska

1. Tworzenie kwerend oraz udostępnianie zbiorów biblioteki (zasoby archiwalne) dla czytelników.

2. Lokowanie w magazynie materiałów po udostępnieniu.

3. Usługi reprograficzne.

4. Dbanie o stan przechowywanych obiektów i porządek w magazynie.

5. Opracowanie merytoryczne.

6. Wyznaczanie i przekazywanie obiektów do konserwacji.

7. Włączanie obiektów do archiwum.

8. Prowadzenie ewidencji elektronicznej.

9. Udział w przygotowaniu wystaw i wydarzeń.

10.Tworzenie tekstów naukowych i popularyzatorskich.

11.Terminowe składanie sprawozdań z wykonywanej pracy.


Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją;
 • znajomość języka angielskiego;
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • otwartość na zmiany i kreatywność w realizacji powierzonych zadań;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odpowiedzialność, efektywność terminowość,
 • komunikatywność, samodzielność;
 • doświadczenie w pracy w muzeum lub bibliotece.

Mile widziane

 • znajomość obsługi programów muzealnych (Muzeo);
 • obsługa skanera.
Główna Biblioteka Lekarska poszukuje kandydata/ kandydatki
na stanowisko bibliotekarza w Oddziale Terenowym GBL
w Gorzowie Wielkopolskim

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
 • Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Zaangażowanie w pracę, zapewnienie sprawnej pracy Oddziału, kreatywność, samodzielność,
 • Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję,
 • Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji,
 • Mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

  Główne obowiązki:
 • Zapewnienie sprawnej pracy Oddziału.
 • Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych.
 • Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL.

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

  Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 31.12.2021 r.  Główna Biblioteka Lekarska poszukuje kandydata/ kandydatki
  na pracownika Informatorium


  Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę (praca zmianowa w godzinach 8:00-16:00, 10.00-18.00, jedna sobota w m-cu)

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe, mile widziane na kierunku bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
  • Dobra znajomość obsługi komputera
  • Odpowiedzialność i samodzielność w zakresie powierzonych obowiązków
  • Zaangażowanie w pracę
  • Dyspozycyjność, wysoka kultura osobista

  Główne obowiązki:

  • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych na podstawie:

  - katalogów kartkowych i komputerowych Biblioteki,
  - dostępnych na miejscu baz danych,
  - katalogów innych bibliotek dostępnych on-line

  • monitorowanie i prowadzenie korespondencji elektronicznej z czytelnikami
  • pomoc czytelnikom w zakresie doboru haseł i metod wyszukiwania informacji medycznych
  • potwierdzanie udziału w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich oraz do odbycia stażu podyplomowego
  • realizacja składanych przez czytelników zamówień na kopie z materiałów bibliotecznych GBL oraz sprowadzanie kopii materiałów bibliotecznych z innych bibliotek krajowych
  • udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych w zakresie ustalonym przez Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych
  • sporządzanie raportów kasowych i rozliczenia pieniężne z Działem Księgowości
  • realizacja zamówień oraz prowadzenie kartoteki rewersów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
  • wykonywanie innych prac zlecanych przez przełożonego


  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

  Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 30.01.2022 r.


  Główna Biblioteka Lekarska poszukuje kandydata/ kandydatki
  na pracownika do Pracowni Reprografii


  Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę (praca zmianowa w godzinach 8:00-16:00, 10.00-18.00, jedna sobota w m-cu)


  Wymagania:

  • Dobra znajomość obsługi komputera, (mile widziana znajomość programów graficznych)
  • Wykształcenie minimum średnie
  • Odpowiedzialność i dobra organizacja pracy
  • Dokładność, samodzielność w zakresie powierzonych obowiązków
  • Zaangażowanie w pracę
  • Komunikatywność i dyspozycyjność
  • Atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku


  Główne obowiązki:

  • obsługa maszyn poligraficznych (wykonywanie skanów i kserokopii)
  • obsługa czytelników w zakresie wykonywanych usług reprograficznych
  • obsługa komputera
  • wystawianie rachunków
  • inne zadania zlecone przez przełożonego

  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

  Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 30.01.2022 r.