praca


Główna Biblioteka Lekarska poszukuje firmy edytorskiej

Główna Biblioteka Lekarska poszukuje firmy edytorskiej jako partnera do stałej współpracy przy składaniu tekstów.

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie ofert drogą elektroniczną na jeden z poniższych adresów:

sekretariat@gbl.waw.pl; d.kucharczyk@gbl.waw.pl


Główna Biblioteka Lekarska poszukuje kandydata/ kandydatki
na stanowisko bibliotekarza w Oddziale Terenowym GBL
w Gorzowie Wielkopolskim


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
 • Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Zaangażowanie w pracę, zapewnienie sprawnej pracy Oddziału, kreatywność, samodzielność,
 • Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję,
 • Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji,
 • Mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

  Główne obowiązki:
 • Zapewnienie sprawnej pracy Oddziału.
 • Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych.
 • Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL.

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.).”

  Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 30.06.2022 r.
  Główna Biblioteka Lekarska
  poszukuje kandydata/ kandydatki
  na stanowisko kierownika Oddziału Terenowego w Toruniu


  Opis stanowiska:

   • organizacja i planowanie pracy w Oddziale,
   • prowadzenie sprawozdawczości i statystyki,
   • sprawowanie kontroli nad działalnością merytoryczną i biblioteczną Oddziału,
   • gromadzenie zbiorów (zakup książek i czasopism),
   • obsługa czytelników.
   • opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL

  Wymagamy:

   • wykształcenia wyższego kierunkowego (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa)
   • minimum 5 lat stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
   • umiejętności obsługi komputera,
   • umiejętności zarządzania zespołem,
   • zaangażowania w pracę, zapewnienia sprawnej pracy Oddziału, kreatywności, samodzielności,
   • działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenia rangi GBL przez lokalną promocję,
   • otwartości na zmiany i kreatywności w ich realizacji,
   • mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.  Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 30.06.2022 r.

  w tytule: Kierownik Oddziału - Toruń

  Prosimy, aby w treści dokumentów rekrutacyjnych umieścili Państwo poniższą zgodę:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))