praca

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie poszukuje kandydata/ kandydatki
na pracownika Działu – Centrum Informacji Medycznej

I. Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia lub inne pokrewne).
2. Znajomość języka angielskiego.
3. Umiejętność obsługi komputera.
4. Zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność.
5. Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji.

II. Główne obowiązki:

Opracowywanie tematyczne literatury medycznej wprowadzanej do Polskiej Bibliografii Lekarskiej.


III. Wymagane dokumenty:

1.
CV
2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Główną Bibliotekę Lekarską, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)Dokumenty należy przesyłać do 24.05.2019 r. na adres: Główna Biblioteka Lekarska,
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 22 lub drogą mailową do sekretariatu GBL: sekretariat@gbl.waw.pl