praca

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie poszukuje kandydata /kandydatki
na stanowisko Kierownika Oddziału Terenowego GBL w Gorzowie Wielkopolskim

I. Główne obowiązki:

- Organizacja i planowanie pracy w Oddziale
- Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki
- Sprawowanie kontroli nad działalnością merytoryczną i biblioteczną Oddziału
- Gromadzenie zbiorów (zakup książek i czasopism)
- Obsługa czytelników

II. Wymagania:

- Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
- Minimum 5 lat stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
- Umiejętność obsługi komputera,
- Umiejętność zarządzania zespołem,
- Zaangażowanie w pracę, kreatywność, samodzielność,
- Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji,
- Znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego

III. Wymagane dokumenty:

- Życiorys,
- List motywacyjny,
- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych"

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub drogą mailową na adres: sekretariat@gbl.waw.pl w terminie do dnia 06-09-2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie Oddział Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim
poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko:
Młodszy Bibliotekarz

Od kandydatów oczekujemy:

1. Wykształcenia wyższego kierunkowego (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa)
2. Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych
3. Umiejętności obsługi komputera
4. Zaangażowania w pracę, kreatywności, samodzielności
5. Otwartości na zmiany i kreatywności w ich realizacji
6. Znajomości języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać w Sekretariacie GBL, ul. Chocimska 22, Warszawa lub drogą mailową na adres: sekretariat@gbl.waw.pl w terminie do dnia 06-09-2019 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.