praca


Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie
poszukuje kandydata/ kandydatki na pracownika Działu Obsługi CzytelnikaRodzaj zatrudnienia: umowa o pracę (praca zmianowa, jedna sobota w miesiącu)

Wymagania:
|
-
Wykształcenie średnie, wyższe, mile widziane na kierunku bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
- Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
- Dobra znajomość obsługi komputera

 • Odpowiedzialność i samodzielność w zakresie powierzonych obowiązków
 • Zaangażowanie w pracę
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista

Główne obowiązki:

 • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych na podstawie:

- katalogów kartkowych i komputerowych Biblioteki,
- dostępnych na miejscu baz danych,
- katalogów innych bibliotek dostępnych on-line

 • monitorowanie i prowadzenie korespondencji elektronicznej z czytelnikami
 • pomoc czytelnikom w zakresie doboru haseł i metod wyszukiwania informacji medycznych
 • potwierdzanie udziału w publikacjach naukowych lekarzy przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich oraz do odbycia stażu podyplomowego
 • realizacja składanych przez czytelników zamówień na kopie z materiałów bibliotecznych GBL oraz sprowadzanie kopii materiałów bibliotecznych z innych bibliotek krajowych
 • udostępnianie i wypożyczanie materiałów bibliotecznych w zakresie ustalonym przez Regulamin udostępniania zbiorów bibliotecznych
 • realizacja zamówień oraz prowadzenie kartoteki rewersów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
 • wystawianie rachunków, sporządzanie raportów kasowych i rozliczenia pieniężne z Działem Księgowości
 • wykonywanie skanów i kserokopii
 • wykonywanie innych prac zlecanych przez przełożonego

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 30.11.2022 r.

W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

Z góry dziękujemy za przesłane aplikacje. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.


Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Oddział w Opolu,
poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko kierownika Oddziału


Opis stanowiska:

- organizacja i planowanie pracy w Oddziale,
- prowadzenie sprawozdawczości i statystyki,
- sprawowanie kontroli nad działalnością merytoryczną i biblioteczną Oddziału,
- gromadzenie zbiorów (zakup książek i czasopism),
- obsługa czytelników.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa)
- minimum 5 lat stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
- umiejętność obsługi komputera,
- umiejętność zarządzania zespołem,
- zaangażowanie w pracę, zapewnienie sprawnej pracy Oddziału, kreatywność, samodzielność,
- działania zmierzające do pozyskiwania czytelników i podnoszenia rangi GBL przez lokalną promocję,
- otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji,
- mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową do 30.11.2022 na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl - w tytule: Kierownik Oddziału -Opole


W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))


Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Oddział w Opolu,
poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko bibliotekarza


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
 • Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Zaangażowanie w pracę, zapewnienie sprawnej pracy Oddziału, kreatywność, samodzielność,
 • Działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenia rangi GBL przez lokalną promocję,
 • Otwartości na zmiany i kreatywności w ich realizacji,
 • Mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Główne obowiązki:

 • Zapewnienie sprawnej pracy Oddziału
 • Działania zmierzające do pozyskiwania czytelników i podnoszenia rangi GBL przez lokalną promocję
 • Sprawozdawczość i rozliczenia na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych
 • Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL

Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową do 30.11.2022 r. na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl /w tytule: Bibliotekarz – Opole

W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
Główna Biblioteka Lekarska poszukuje kandydata/ kandydatki
na stanowisko bibliotekarza w Oddziale Terenowym GBL
w Gorzowie Wielkopolskim


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
 • Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Zaangażowanie w pracę, zapewnienie sprawnej pracy Oddziału, kreatywność, samodzielność,
 • Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję,
 • Otwartość na zmiany i kreatywność w ich realizacji,
 • Mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

  Główne obowiązki:
 • Zapewnienie sprawnej pracy Oddziału.
 • Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję.
 • Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych.
 • Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL.

 • Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 30.11.2022 r.

  W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))  Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie
  poszukuje osoby na stanowisko: specjalista ds. sekretariatu


  Główne obowiązki:

  • Organizacja i koordynacja kalendarza spotkań Dyrekcji,
  • Kompleksowe administrowanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą,
  • Koordynacja obiegu dokumentów i zapewnienie właściwego przepływu informacji,
  • Organizowanie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych,
  • Opracowywanie prezentacji, zestawień i raportów na potrzeby Dyrekcji,
  • Tłumaczenie, redagowanie i korygowanie tekstów w deklarowanym języku,
  • Współpraca z partnerami oraz reprezentowanie i dbanie o wizerunek instytucji,
  • Rzetelne i efektywne wykonywanie prac administracyjnych,
  • Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

  Wymagania konieczne:

  • Wykształcenie wyższe,
  • Minimum 2 letnie doświadczenie zdobyte na analogicznym stanowisku lub kierowniczych stanowiskach administracyjnych,
  • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office i urządzeń biurowych,
  • Umiejętność ustalenia hierarchii ważności spraw i bardzo dobra organizacja pracy,
  • Nastawienie na skuteczną realizację założonych celów, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
  • Łatwość komunikacji międzyludzkiej,
  • Sprawność techniczna i podstawowa znajomość zarządcza.

  Wymagane dokumenty:

  • CV


  Z góry dziękujemy za przesłane aplikację. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

  Dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@gbl.waw.pl w terminie do dnia 30.11.2022 roku.

  W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))  Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki, Oddział w Kaliszu,
  poszukuje kandydata/ kandydatki na stanowisko bibliotekarza

  Wymagania:

  • Wykształcenia wyższego kierunkowego (medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa),
  • Minimum 2 lata stażu pracy w bibliotece lub w zakładach merytorycznie pokrewnych
  • Umiejętności obsługi komputera,
  • Zaangażowania w pracę, zapewnienia sprawnej pracy Oddziału, kreatywności, samodzielności,
  • Działań zmierzających do pozyskiwania czytelników i podnoszenia rangi GBL przez lokalną promocję,
  • Otwartości na zmiany i kreatywności w ich realizacji,
  • Mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

  Główne obowiązki:

  • Zapewnienie sprawnej pracy Oddziału.
  • Działania zmierzające do pozyskiwania czytelników i podnoszenie rangi GBL przez lokalną promocję.
  • Sprawozdawczość i rozliczenia na potrzeby centrali, Dyrekcji, organów państwowych i samorządowych.
  • Opracowywanie pod nadzorem Dyrektora GBL artykułów naukowych związanych z profilem działalności GBL.


  Dokumenty aplikacyjne opatrzone klauzulą wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (CV, list motywacyjny) należy składać drogą e-mailową do 30.11.2022 r. na adres: rekrutacja@gbl.waw.pl w tytule: bibliotekarz – Kalisz

  W treści dokumentów rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie poniższej zgody:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. S. Konopki w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))
  Klauzula informacyjna

  • Informujemy że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Główna Biblioteka Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 22
  • Kontakt z inspektorem ochrony danych w Głównej Bibliotece Lekarskiej jest możliwy pod adresem sekretariat@gbl.waw.pl - w temacie wiadomości proszę wpisać „do IOD”
  • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a GDPR, czyli na podstawie udzielonej nam zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom. W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Główną Bibliotekę Lekarską. Przekazywanie danych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, obsługą w zakresie IT, dostawcą oprogramowania bibliotecznego).W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie, jednak nigdy w innym przypadku
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia niniejszego procesu rekrutacji
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,ograniczeniaprzetwarzania,prawodoprzenoszeniadanych,prawowniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości rozpatrzenia złożonych dokumentów oraz uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym.