Prof. dr hab. med. Janusz Moryś

Urodzony 20.01.1958 w Gdańsku. Lekarz, nauczyciel akademicki, zatrudniony w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku profesora zwyczajnego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z roku 1983. Doktorat z nauk medycznych obroniony w 1985 roku, a habilitacja z zakresu nauk medycznych – neuroanatomia w 1991 roku. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w 1996 roku. Od 1996 roku kierownik Katedry Anatomii i Zakładu Anatomii i Neurobiologii.

Pracę w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii rozpoczął jeszcze na studiach, zatrudniony początkowo jako asystent stażysta – 1982-1983, a następnie jako asystent – 1983-1985, starszy asystent w Klinice Neurologii Dorosłych – 1985-1986, ponownie od 1986 starszy asystent w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii – 1986-1987, adiunkt – 1987-1992, adiunkt habilitowany – od 1992-1996, profesor nadzwyczajny – 1996-2001, a następnie profesor zwyczajny od 2001 roku do chwili obecnej.

Staż specjalizacyjny z zakresu neurologii w latach 1983-1986, a następnie staż specjalizacyjny z zakresu neurochirurgii – 1986-1997. Odbył 2,5 letni naukowy staż zagraniczny w okresie między 1988 a 1992 w Zakładzie Neuropatologii Institute for Basic Research in Developmental Disabilities na Staten Island, NY, USA. Prodziekan Wydziału Lekarskiego dwóch kadencji – 1996-2002, a następnie dziekan Wydziału Lekarskiego AMG również dwóch kadencji 2002-2008.

Od 2008 roku rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Rady Rektorów Województwa Pomorskiego na kadencję 2012-2016. Wieloletni członek komisji przy Ministerstwie Zdrowia ds. reformy kształcenia na kierunku lekarskim w uczelniach medycznych. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Anatomicznego w latach 2007-2011, członek Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, International Brain Reseach Organsation, International Federation of Anatomical Associations, European Federation of Experimantal Morphologist, Federation of European Neuriscience Societies, Sekcji Psychogeriatrii i Choroby Alzheimera Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Redaktor Naczelny wydawnictwa „Folia Morphologica” od 2001 roku, członek redakcji – Clinical Anatomy, Folia Neuropathologica, Acta Neurobiologiae Experimentalis oraz Psychogeriatrii Polskiej. Członek Komitetu Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk od 1998 roku.

Promotor 18 zakończonych przewodów doktorskich z zakresu nauk medycznych, oraz opiekun 5 zakończonych przewodów habilitacyjnych. Autor i współautor ponad 300 publikacji naukowych, streszczeń, rozdziałów do podręczników i skryptów dla studentów. Współautor wydanego w 2001 roku przez PZWL podręcznika „Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna. Podręcznik dla studentów i lekarzy”. Kierownik lub główny wykonawca projektów naukowych PAN, KBN i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotnie organizator lub członek komitetów organizacyjnych i naukowych zjazdów naukowych w kraju i zagranicą.

Wielokrotnie nagradzany nagrodami Ministra Zdrowia, Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, medalem 50-lecia AMG.

Hobby – muzyka rockowa, film, literatura.