Prof. dr hab. med. Zdzisław Gajda

Profesor dr hab. medycyny Zdzisław Gajda urodził się w Krakowie 30.09.1930 roku.

Studia na Akademii Medycznej w Krakowie ukończył w roku 1955. W latach 1950 – 1984 był pracownikiem Zakładu Ortodoncji AM.

W roku 1984 został powołany na p.o. Kierownika Katedry i Zakładu Historii Medycyny AM /później UJ CM/ i na tym stanowisku pozostał do emerytury w 2000 roku.

W 1965 roku uzyskał tytuł doktora, habilitacja z historii medycyny - 1978 r. (nie zatwierdzona przez CKK), habilitacja z ortodoncji - 1987 r. (Akademia Medyczna Wrocław).

Jest autorem wielu pozycji książkowych, m.in. „Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego” Kraków 2003, „Do historii medycyny wprowadzenie” Kraków 2011, „ Przewodnik po Krakowie dla medyków” Kraków 2015 .