​Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

Urodziła się 5.02.1951 r. w Katowicach.

Studiowała na kierunku biologia, na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego i w 1973 r. uzyskała tytuł magistra biologii, w zakresie biochemii. W 1979 r. uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach a w 1990 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, w zakresie biologii medycznej – biochemii. W 1998 r. uzyskała tytuł naukowy profesora nauk medycznych a w 2002 r. otrzymała stanowisko profesora zwyczajnego.

Dane dotyczące pracy zawodowej:
1990 – 1994 r. adiunkt habilitowany, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej;
1994 – 1998 r. profesor nadzwyczajny ŚAM, kierownik Katedry i Zakładu;
1998 r. profesor tytularny, kierownik Katedry i Zakładu;
1999 – 2002 r. Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej;
2002 – 2005; 2005 – 2008: (2 kadencje): Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej;
od 2008 r. Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Działalność naukowo badawcza: 148 publikacji, 185 komunikatów zjazdowych.

Działalność naukowa koncentruje się na zagadnieniach biochemii i patobiochemii tkanki łącznej (ocena przemian kolagenu, elastyny, glikozoaminoglikanów
i proteoglikanów oraz aktywności enzymów, uczestniczących w przemianach tych makromolekuł). Badania dotyczą procesów starzenia się organizmu, gojenia ran, oraz schorzeń, takich jak cukrzyca typu 2, nadczynność tarczycy, twardzina układowa, przykurcz Dupuytrena czy procesy bliznowacenia. Przedmiotem naukowych zainteresowań prof. Krystyny Olczyk jest także stan równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej ustroju w przebiegu procesów fizjologicznego starzenia jak i schorzeń neurologicznych, twardziny układowej, cukrzycy typu 2 czy nadczynności tarczycy. Po uzyskaniu tytułu naukowego profesora, skupiła się głównie na ocenie ilościowej i jakościowej proteoglikanów, sprowadzającej się także do analizy struktury wspomnianych makrocząsteczek, wyizolowanych z powięzi prawidłowych, jak i objętych procesem naprawczym. Wspomniane badania, obok znaczenia poznawczego, zawierają w sobie również aspekt praktyczny, związany z faktem stosowania powięzi w wielu dziedzinach chirurgii odtwórczo-naprawczej, w tym – chirurgii urazowej czy neurochirurgii.

Wyniki prowadzonych prac były prezentowane na licznych sympozjach, zjazdach i kongresach naukowych, krajowych i zagranicznych, m.in.: na zjazdach Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, na Konferencjach Federation of the European Connective Tissue Societies (Lyon 1994, Monachium 1996, Upsala 1998, Patras 2000, Brighton 2002, Taormina 2004, Oulu 2006), Konferencjach European Association of Faculties of Pharmacy (Kraków 2002, Ateny 2003, Malta 2005, Tartu 2006, Madryt 2007, Lille 2008, Oslo 2009, Katania 2010), czy Konferencjach International Pharmaceutical Federation (Pekin 2007, Stambuł 2009, Lizbona 2010, Hyderabad 2011, Amsterdam 2012, Dublin 2013, Bangkok 2014).

Szereg prac oryginalnych ukazało się w renomowanych czasopismach naukowych o światowym zasięgu, m. in. takich jak: Acta Biochimica Polonica, Annales De Biologie Clinique, Biochimie, Clinica Chimica Acta, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Comparative Biochemistry and Physiology, Diabetes Research and Clinical Practice, European Journal of Internal Medicine, European Journal of Laboratory Medicine, Gerontology, Glycobiology, Journal of Biochemistry, Molecular and Cellular Biochemistry, Neurosciences, Pathophysiology, Toxicology Letters, Zeitschrift für Rheumatologie, Clinical Biochemistry.

Jest promotorem 22 przewodów doktorskich, recenzentem 70 rozpraw doktorskich, 23 prac habilitacyjnych i 13 wniosków w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora.

Od 2005 r. jest ekspertem Ministra Zdrowia do opracowania programów zawodowego kształcenia podyplomowego dla biologów, biotechnologów, farmaceutów, chemików, lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny z zakresu analityki medycznej, od 2011 r. z powołania Prezydenta Miasta Sosnowca członek Rady Naukowej Sosnowieckiego Parku Naukowo – Technologicznego; 2011 r. - członek Zarządu Fundacji PRO MEDICO Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Współpraca z redakcjami czasopism naukowych, w zakresie recenzowania publikacji: Acta Biochimica Polonica , Advances in Clinical and Experimental Medicine, European Journal of Obstetrics and Gynecology & Reproductive Biology, Folia Histochemica et Cytobiologica, Journal of Orthopaedic Research, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, Diagnostyka Laboratoryjna, Farmacja Polska, Diabetologia Kliniczna, Nature Reviews Rheumatology.

Jest założycielem, Redaktorem Naczelnym i Przewodniczącą Konsultacyjnej Rady Naukowej czasopisma: Farmaceutyczny Przegląd Naukowy (2004 r. – 2011).
Jest członkiem Rady Naukowej czasopism i wydawnictw: Annales Academiae Medicae Silesiensis Farmacja Polska; Farmacja Szpitalna, Kliniczna, Onkologiczna w Polsce i na Świecie; Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ; MedPharm Polska; Medycyna Nowożytna.

Otrzymane odznaczenia, wyróżnienia i nagrody: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2 Odznaki Honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” (2008 – na wniosek JM Rektora ŚAM; 2013 r. – na wniosek Krajowej rady Diagnostów Laboratoryjnych), Srebrna Odznaka „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”, Honorowy Order „Laur 50-lecia Śląskiej Akademii Medycznej” (1998 r.) Medal Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, nadany przez Rektora SUM, z okazji 60 – lecia Uczelni, Tytuł i Medal „Ambasador Farmacji” za „Szczególne osiągnięcia w badaniach naukowych i zasługi w upowszechnianiu dorobku nauk farmaceutycznych w Europie i na świecie”, nadane przez Czasopismo Aptekarskie, Dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2013 r.), Medal im. Aptekarza Edmunda Baranowskiego, nadany przez Śląską Izbę Aptekarską, Honorowa Odznaka „PTDL w uznaniu zasług” (2013r.), Godność „Człowieka roku miasta Sosnowca w 2013 roku” (Sosnowiec 2014 r.).