Prof. Wiesław Banyś

Urodzony w Olkuszu, absolwent filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1974 r. związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Specjalizacją naukową prof. Banysia są językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, a w szczególności: gramatyka semantyczna, logiczne podstawy językoznawstwa, językoznawstwo kognitywne oraz językoznawstwo stosowane, kognitywna leksykografia komputacyjna językoznawstwo komputerowe, tłumaczenie automatyczne oraz elektroniczne bazy danych słownictwa specjalistycznego automatyczne indeksowanie i streszczanie tekstów.

Autor 3 monografii, ponad 70 artykułów naukowych, 3 redakcji książek, redaktor naukowy czasopisma językoznawczego Neophilolologica.

Odbył 13 staży naukowych na uniwersytetach francuskich (w tym 6 na Uniwersytecie Paris - Sorbonne), w 2004 był profesorem wizytującym na Université Paris XIII. Jest członkiem 5 towarzystw językoznawczych w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył w 9 międzynarodowych grantach badawczych oraz
2 międzynarodowych grupach badawczych. Wypromował 18 doktorów. Ponadto pełnił liczne funkcje administracyjne, w tym: 1996 – 2002 dziekana Wydziału Filologicznego UŚ; 2002 – 2004 członka Zarządu Association France – Pologne pour l'Europe; 2002 - 2008 – prorektora UŚ ds. nauki i informatyzacji.

Od 2008 roku rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, od 2012 roku przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zrzeszającej ponad 100 rektorów szkół akademickich w Polsce, przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich.

Prof. Banyś uhonorowany został licznymi odznaczeniami państwowymi, zagranicznymi, m.in. Palmes Académiques (2006), i krajowymi, m. in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji (2012), insygniami Kawalera Legii Honorowej (2014).

W 2014 r. prof. Banyś otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.