Prof. zw. dr hab. Paweł Czechowski

Paweł Czechowski - Prof. zw. dr hab. nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Stypendysta Fundacji A. v Humboldta, Fundacji Boscha, Fundacji K. Adenauera. Fundacji Tyssena, Rządu Republiki Austrii, Fundacji J. Moneta.

Wykładowca na wielu uniwersytetach europejskich. Członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

Członek rad redakcyjnych czsopism „Prawo Unii Europejskiej“, „Przegląd Legislacyjny“, Wieś i Państwo“, „Lewiatan“, „Ubezpieczenia w Rolnictwie“, „Planowanie przestrzenne i ochrona środowiska – Berlin“, „Studia Iuridica Agraria“.

Autor ponad 200 publikacji naukowych i ponad 500 ekspertyz dotyczących m.in. prawa gospodarki nieruchomościami i prawa rolnego, prawa europejskiego, prawa gospodarczego i administracji publicznej, prawa samorządu terytorialnego oraz zagospodarowania przestrzennego, budowlanego i ochrony środowiska, w tym opinii projektów aktów prawnych dla Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP oraz Sejmu i Senatu RP, ministrów resortowych, organów centralnych oraz wielu podmiotów gospodarczych.

Promotor wielu zakończonych rozpraw doktorskich z zakresu nauk prawnych.

Recenzent licznych przewodów doktorskich i habilitacynych.