Toruń

87-100 Toruń
ul. Ignacego Danielewskiego 6/9
tel. 566-227-193
e-mail: odztor@gbl.waw.pl
Kierownik: mgr Krystyna Emmerling-Rychlicka


Oddział GBL w Toruniu powstał w 1990 roku. Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.


ZBIORY:
Książki - 4338 vol.
Czasopisma - 1244 vol.
Liczba tytułów zgromadzonych czasopism - 198
- w tym liczba bieżących tytułów (2019 r.) - 67
Tytuły zagraniczne gromadzone przez Oddział zamieszczone są w Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych dostępnym w sieci Internet na stronie WWW GBL w Warszawie: KLIKNIJ TUTAJ!

USŁUGI: