Usługi - inne

Informacja katalogowa

tel. 22-849-74-96, 22-849-78-51 do 53 w. 100
e-mail: informatorium@gbl.waw.pl


Prezencyjne udostępnianie zbiorów

CZYTELNIA OGÓLNA (dostępna dla wszystkich)
Warszawa ul. Chocimska 22
tel. 22-849-78-52 w. 131


Udostępnianie książek
Udostępnianie czasopism (oprócz trzech ostatnich lat)
Regulamin Udostępniania

Godziny otwarcia czytelni: poniedziałek, środa, piątek :
wtorek, czwartek:
08.30 - 16.30
10.00 - 18.00
CZYTELNIA CZASOPISM BIEŻĄCYCH (dostępna dla wszystkich)
Warszawa ul. Chocimska 22
tel. 22-849-78-52 w. 129

Udostępnianie czasopism z ostatnich trzech lat.

Wykonywanie odbitek ksero w pracowni kserograficznej lub na kopiarce samoobsługowej.
Regulamin Udostępniania

Godziny otwarcia czytelni: poniedziałek, środa, piątek :
wtorek, czwartek:
08.30 - 16.30
10.00 - 18.00


CZYTELNIA DZIAŁU ZBIORÓW SPECJALNYCH (dostępna po wypełnieniu deklaracji)
Warszawa ul. Jazdów 1A

Udostępnianie księgozbioru podręcznego, materiałów warsztatowych (kartoteki), archiwaliów i muzealiów ( patrz Regulamin Udostępniania oraz wszelkich innych kategorii zbiorów z zakresu historii medycyny polskiej i farmacji. Wykonywanie odbitek ksero na miejscu z materiałów Działu Zbiorów Specjalnych drukowanych po 1945 r. (do 50 str.).
Przyjmowanie zamówień na odbitki fotograficzne z materiałów własnych.

Godziny otwarcia czytelni: poniedziałek - piątek :

09.00 - 15.00


Wypożyczanie

Za wypożyczone materiały biblioteczne może być pobierana kaucja w wysokości nie mniejszej niż 100,00 zł lub w wysokości ceny wypożyczonej książki.

Za nieterminowy zwrot książek naliczana jest kara w wysokości 3 zł od każdej pozycji, za każdy rozpoczęty tydzień po upływie terminu zwrotu książki.

Warszawa ul. Chocimska 22
(dostępne dla osób uprawnionych patrz: Regulamin Udostępniania)
Godziny otwarcia wypożyczalni: poniedziałek, środa, piątek :
wtorek, czwartek:
08.30 - 16.30
10.00 - 18.00